Výstavba venkovní učebny stála přes dva a půl milionu korun. Pětaosmdesát procent této částky pocházelo z Regionálního operačního program Střední Čechy, zbytek financoval Středočeský kraj jako zřizovatel školy.

Hlavním důvodem, proč se škola do projektu zapojila, bylo podle ředitelky Marcely Hrejsové zkvalitnění podmínek pro odborný výcvik. „Budoucí zedníci měli do této chvíle k dispozici pouze vnitřní dílnu, která je při výuce omezovala svým prostorem. Navíc umožňovala praktický nácvik pouze základních zednických prací, jako jsou dílčí stavba komína, osazení zárubní nebo výstavba příčky. Tyto činnosti však na sebe v praxi nenavazují, odborný výcvik tak za běžnou stavební činností dost pokulhával. Byli jsme proto nuceni na vzniklou situaci reagovat," poznamenala ředitelka.

Výstavba venkovní haly byla rozdělena do několika etap. První práce začaly už loni v květnu, kdy se budovala základní deska. Poté se pokračovalo montovanou ocelovou konstrukcí o rozměrech deset na dvacet metrů, výška haly je přitom více než pět metrů. Stěny jsou z části opláštěny pletivem, na jedné z nich jsou navíc otočná dvoukřídlá vrata.

Součástí projektu ovšem nebyla pouze stavby haly jako takové, ale také pořízení potřebného vnitřního vybavení. Zedničtí učni tak dostali nové lešení, míchačky, nivelační přístroj, míchadla na stavební hmoty, řezačky obkladů, bourací kladivo, vrtačky, ale také drobné nářadí, jako jsou zednické lžíce, stěrky, hladítka, lopaty a další vybavení.

„Pro účely názorné výuky jsme zakoupili i jednu počítačovou sestavu s příslušným softwarovým vybavením a s kreslicím programem pro tvorbu projektů," uvedla ředitelka Hrejsová.

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Neratovice slaví v letošním školním roce 15 let od svého založení. Organizace vznikla sloučením bývalé neratovické rodinné školy, později střední odborné školy, neratovického učiliště a učňovské školy z mělnické Pšovky.