„Kdybych měl kouzelný proutek, zbavil bych se toho jediným mávnutím," poznamenal starosta, který je ve funkci teprve od loňských voleb. „Nicméně si nedělám iluze, toho kopce se pravděpodobně nezbavíme," dodal.

Skládka, na které se nachází převážně stavební odpad, se v tuto chvíli tyčí do výšky zhruba 217 metrů nad mořem. Dobrou zprávou je, že podle Filipa Voláka by se halda do budoucna už neměla zvyšovat. Do konce letošního roku by naopak mělo dojít k ukončení navážení suti a časem by se kopec měl podle majitele pozemku Pavla Kratěny zazelenat.

Problém s dopravou

„Před nedávnem jsme se sešli s Pavlem Kratěnou a snažili jsme se nejpalčivější problémy s navážením věcně řešit. Chceme minimalizovat problémy spojené s provozem skládky, které se týkají zejména dopravy v jejím okolí," vysvětlil veltruský starosta s tím, že Pavel Kratěna sám uznal, že dopravní situace v místě, kudy nákladní automobily vozí suť na skládku, není dobrá. „Přiznal, že se mu to dosud nepodařilo uspokojivě vyřešit. Občané si stěžují, že nákladní doprava omezuje běžný provoz a zejména znečišťuje pozemní komunikace. V těchto zimních měsících je silnice velmi nebezpečná. Bohužel jde o krajskou komunikaci, takže s tím naše městská policie nemůže nic dělat," vysvětlil.

Podobně je na tom vedení Veltrus i v případě rozhodování, co bude se skládkou dál. Vzhledem ke skutečnosti, že halda stojí na soukromém pozemku, je veškeré nakládání s ní plně v kompetenci vlastníka pozemku, který realizuje podnikatelský záměr s platným stavebním povolením. Ten samozřejmě nesmí porušovat zákony, nicméně o tom, jak halda vznikla, nerozhodli veltruští zastupitelé coby nejvyšší orgán místní samosprávy, nýbrž státní správa. Veltruští mohou pouze doufat, že majitel pozemku splní podmínky stavebního povolení a haldu osadí zelení.

Soukromý pozemek

„Jde o podnikatelskou aktivitu na soukromém pozemku. My se můžeme vyjadřovat, ale žádný velký dopad to mít nemusí," řekl Filip Volák a dodal, že o povolení navážení suti na pozemek rozhodl veltruský stavební úřad coby úřad státní správy spolu s krajským úřadem. Místostarosta Veltrus Jaroslav Morávek pak doplnil, že majitel pozemku dělá přesně a pouze to, co mu stát povolil. „Po legislativní stránce je stavební rozhodnutí pravomocné," připomněl.

Ke konci letošního roku má být ukončena první etapa stavby, na kterou má navázat etapa druhá. Ta spočívá v tom, že vedle současné haldy by měla vyrůst druhá, o něco menší.

Rozhodnutí státu

„Skládka by se údajně měla snížit, rozšířit do plochy a měla by se zaoblit, aby tolik nevyčnívala," vysvětlil Filip Volák. „Konečné rozhodování však nebude na zastupitelích, protože o tom rozhodují orgány státní správy, které už před lety v rámci první etapy s rozšířením souhlasily, a to formou odsouhlasení obou etap při řešení procesu EIA. Stejné to bylo i u vyjádření krajského úřadu," objasnil. Jaroslav Morávek pak doplnil, že město má v případném procesu stavebního řízení jako jeho účastník omezený vliv, přestože jeden z městských pozemků sousedí s pozemky, na kterých se halda nachází.

Podle veltruského starosty je nyní nejdůležitější, aby byla halda zabezpečena proti sesuvům půdy a kamenů. „Klíčové je, aby skládka byla opatřená proti erozi a zpevněná. Pavel Kratěna nás navíc ubezpečil, že by ten kopec chtěl zazelenit, nejlépe tak, aby tam vznikl lesopark. Původní vize dokonce obsahovala různá jezírka a vodopády, ale udržitelnost takového prostoru by byla podle vlastníka pozemku, který měl vizi zpracovanou architektem, nereálná," upozornil Filip Volák a dodal, že majitel skládky buduje kolem haldy ochranný plot, slíbil zlepšit dopravní situaci v okolí skládky a přizvat vedení Veltrus ke konzultaci projektu ozelenění.

Termínová nejasnost

Problém však starosta vidí v tom, že se majitel pozemku nezavázal k jakémukoliv termínu, vyjma dokončení plotu kolem haldy, který by měl být hotový do konce tohoto měsíce.

Právě nejasnost budoucích termínů se s majitelem pozemku neustále opakuje, například čištění před výjezdem na krajskou silnici slíbil už v minulém zimním období přímo před občany na veřejném zasedání. Další jednání mezi majitelem pozemku, provozovatelem skládky a vedením obce by se mělo uskutečnit koncem ledna.

Dohady o povolení

Skládka stavební suti na Strachově je Veltruským trnem v oku. Navíc panují dohady o tom, zda byl proces kolem jejího schválení opravdu legální. Jedním z důvodů je skutečnost, že veltruský stavební úřad při rozhodování o povolení stavebních úprav nevzal na vědomí vyjádření kralupského úřadu coby dotčeného orgánu státní správy. Skládku povolil, aniž by zvrátil podané námitky nebo vyvolal dohadovací řízení.

Krajský úřad sice následně připustil, že povolení mohlo být vydáno v rozporu se zákonem, protože by ale došlo k příliš velké újmě jednoho z účastníků řízení, ponechal jej v platnosti. Nepomohlo ani vyjádření ministerstva pro místní rozvoj, které dospělo k závěru, že usnesení krajského úřadu bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Ministerstvo totiž své vyjádření vydalo až po uplynutí zákonem stanovené lhůty.