Okolním obcím se navíc nelíbí velikost haly, která má zabrat 229 tisíc metrů čtverečních, což jen pro představu odpovídá pěti pražským Václavským náměstím.

Nová průmyslová hala u dálnice D8 bude patřit jedné z německých automobilek a sloužit by měla jako celoevropský sklad dílů na vozidla. Stát by měla už za tři roky. Starostové okolních obcí nevidí problém jen v dopravě, ale například i v odvodu vody.

Hala Úžice:
* rozloha samotné haly 229.000 m2
* rozloha areálu 439.000 m2
* dvakrát větší než největší skladovací prostor v Česku

„Už teď je v dopravních špičkách krajská silnice, takzvaná stará Teplická, na kterou má být doprava směřována, dost zasekaná,“ postěžoval si starosta Chvatěrub Radim Novák. Otázka dopravy je zcela zásadní a toto téma je opravdu žhavé i pro ostatní obce.

„Dopravní situace na Kralupsku je dlouhodobě přetížena. Záměr vybudovat obří skladovací halu a další objekty okolo včetně parkoviště pro asi 550 aut by tu situaci ještě zhoršilo,“ dodává starosta Veltrus Filip Volák.

Obcím se také nelíbí samotná velikost. Celý areál, kde by měla vyrůst i administrativní budova, sklad nebo vlastní požární stanice, by měl totiž zaujímat 439 tisíc metrů čtverečních a to vše na kvalitní zemědělské půdě. Podle kralupského starosty Petra Holečka je navíc samostatnou otázkou i problém odvodu dešťové a kanalizační vody.

„Otázka produkce a čištění odpadních vod, nakládání s dešťovými vodami a protipovodňová opatření bude muset být posouzeno v procesu EIA. Krom jiného je potřeba konstatovat, že v místě není kapacitní dopravní infrastruktura," podotkl k projektu soudní znalec Martin Jakoubek.

Na tento problém upozorňují i představitelé Úžic. Těm však jako obci celý projekt může přinést i jistá pozitiva v podobě daně z nemovitosti. Jak prozradil starosta David Hrdlička, díky dalším halám, které má obec na svém katastru, se jedná o nezanedbatelnou částku v obecním rozpočtu. Dalším pozitivem pak budou ještě nová pracovní místa v regionu.

Krajský úřad Středočeského kraje vydal 5. října závěr zjišťovacího řízení, záměr bude dále posuzován a zároveň byly stanoveny oblasti, jimiž se má zpracovatel zabývat. „Následně bude zpracována dokumentace vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a bude možno se k ní do 30 dnů vyjádřit. Současně proběhne výběr zpracovatele posudku. Navíc, ještě v průběhu projednávání dokumentace se uskuteční veřejné projednání," popsal další kroky Krajského úřadu jeho mluvčí Pavel Lochař.

Stavbu pro německou automobilku připravuje nizozemská developerská společnost. Její vedoucí marketingu už před časem slíbil, že firma jedná už nyní s dotčenými orgány i obcemi. Jejich tiskový mluvčí se nám však k celé kauze nevyjádřil.