„Probíhá totiž druhá etapa protipovodňových opatření a zvyšují se mobilní hráze především v lokalitě Rybáře,“ vysvětlit starosta s tím, že nová bariéra by měla ochránit především zdejší veslařský klub a jeho vlastní budovu i se vstupem. Náklady na navýšení hráze se vyšplhaly na zhruba 90 milionů korun.

Ke cvičení dojde ve chvíli, kdy bude navýšení hotovo. „Hasiči si musí vyzkoušet stavbu, protože bude technicky trochu odlišná. Stojny budou o metr vyšší a i vzpěry se zvětší v této lokalitě,“ vysvětlil Ctirad Mikeš.

Zákeřná povodeň, která se prohnala Mělnickem před šestnácti lety, a další velká voda následující před pěti lety donutily města a vesnice na Mělnicku začít vážně uvažovat o ochraně prostřednictvím hrází.

V Hoříně sice postavili protipovodňovou hráz hned po první živelné katastrofě v roce 2002, ta však další velké vodě v roce 2013 spolehlivě čelit nedokázala. Zhruba o dvacet centimetrů přetekla. Proto začala obec toužit po jejím navýšení. Hořínská hráz by měla dosáhnout stejné výšky jako podobné opatření na protějším břehu u Mělníka. Při další možné povodni by se tak hladina zvýšená extrémně nad úroveň obou hrází vylila stejnou měrou do Hořína i do Mělníka. Místní lidé však věří, že za jejich života už se to nestane.

Pro finální úpravu hořínské hráze chybí jen vykoupit potřebné pozemky. „Náklady na celou akci mají přesáhnout 170 milionů korun,“ tvrdil starosta Hořína Václav Šmíd.

V roce 2019 tak budou mělnické části Mlazice a Pšovka chráněny před stoletou vodou. A díky vyšší protipovodňové hrázi budou vyjmuty ze záplavového území. To bude mít zásadní vliv na hodnotu 350 nemovitostí v lokalitě.

Také Zálezlice, které se staly symbolem povodní v roce 2002, mají novou protipovodňovou hráz. Starosta Jiří Čížek vzpomíná, že měla být původně dlouhá symbolických 2002 metrů, jak navrhli vysokoškolští studenti. Stejně jako tvar hráze do šipky směřující na soutok Labe s Vltavou. „Odborníci řekli, že to není reálné, a tak nakonec nemá hráz tak ostrý tvar a je o 502 metrů kratší, má 1500 metrů,“ vysvětluje starosta.

Zálezlická hráz při druhé povodni v roce 2013 ještě nebyla dokončena, škody však díky ní nebyly tak vysoké jako v roce 2002. Nyní už je hráz kompletní a v nejvyšším bodě dosahuje čtyř a půl metru.

- Město zasáhla povodeň v letech 2002 a 2013.
- Mělník už do protipovodňové ochrany investoval přes 550 milionů korun.
- Při červnové povodni v roce 2013 dal starosta Mělníka pokyn k zatížení tehdy ještě nedokončených bariér.
- Stavba nebyla zkolaudovaná a město na sebe vzalo všechny důsledky případných škod.
- Hráz nápor vody vydržela a přispěla tak k menšímu dopadu povodní na město.
- Povodňové škody byly v roce 2013 v Mělníku 53 milionů korun.
- Po povodních v roce 2002 škody ve městě činily zhruba 350 milionů korun.