Jde o cisternovou automobilovou stříkačku CAS 40, která od osmdesátých let minulého století sloužila podnikovým hasičům ve Spolaně – a poté, co ji loni nahradila nová cisterna, může ještě spoustu práce odvést ve službách dobrovolného sboru. Podobné převody starší, ale stále funkční techniky od profesionálních hasičů na dobrovolné jsou v rámci obnovy vybavením běžným postupem.

V Libiši má jít skutečně o událost, sdělila Deníku Radmila Čukatová z centrály skupiny ORLEN Unipetrol, k níž Spolana náleží. „Očekává se účast přibližně stovky hostů – jednatelů a hasičů společnosti Spolana, starostky a místostarosty obce Libiš a mnoha desítek místních hasičů a jejich rodinných příslušníků,“ naznačila, že nového pomocníka čeká skutečně početné uvítání.

Nového pomocníka mají podnikoví hasiči z neratovické Spolany. Převzali novou zásahovou plošinu za 17 milionů korun, která nahradila tu dosavadní z devadesátých let.
VIDEO: Hasiči ze Spolany mají nového pomocníka. Zásahovou plošinu za 17 milionů

Dosavadní cisternu, na podvozku Tatra 148, před léty získala obec od armády a vůz pro svou výjezdovou jednotku nechala nákladně zrepasovat. A pomoc obce při pořizování vybavení si místní hasiči mohou pochvalovat.

Sbor dobrovolných hasičů v Libiši existuje již bezmála jedno a čtvrt století. Pomáhá nejen při hašení požárů (k největším výjezdům z poslední doby se zařadil podíl na zásahu u srpnového požáru rodinného domu v Neratovicích), při povodních či při odstraňování následků havárií, ale hasiči jsou prostě tam, kde je potřeba.

V poslední době v obci zajišťovali třeba likvidaci rozlitého oleje nebo se zapojili do stěhování školy. Významné jsou ale i jejich preventivní činnost, práce s mládeží, stejně jako organizování sportovního a kulturního života.

Hasiči ve Spolaně mají nové cisterny.
Hasiči ve Spolaně mají nové cisterny. Původní půjdou k dobrovolníkům

Podnikoví hasiči ve Spolaně, kteří jsou povoláváni i k zásahům mimo areál závodu, mají k dispozici 12 zásahových vozidel rozmanitého charakteru i určení. Jednatel společnosti Piotr Kearney připomněl, že loni firma koupila dva cisternové vozy na podvozcích Scania.

Už tehdy v květnu Spolana oznamovala, že nahradí cisterny používané od roku 1984 a 1986, z nichž jedna bude věnována Sboru dobrovolných hasičů Libiš a druhá má být prodána pro potřeby některého z dalších sborů formou aukce. Letos v červnu pak firma oznámila, že její hasiči převzali novou zásahovou plošinu za 17 milionů korun, rovněž na podvozku Scania. Ta nahradila dosavadní tatrovku z devadesátých let.