Ihned po příjezdu jednotky vyznačily nebezpečnou zónu a dalším průzkumem zjišťovaly rozsah úniku látky.

Hasiči na místě zasahovali v dýchací technice a v ochranných oblecích. Únik látky se nepotvrdil. Nákladní automobil byl následně policií odstaven na silnici vedle čerpací stanice.