„Požár vozidla a zbrojnice vznikl 14. září závadou na elektroinstalaci v kabině cisterny 25 Š 706. Do současnosti jsme celé garáže a zázemí výjezdové jednotky zcela vyklidili a předali specializované firmě vybrané pojišťovnou. Ta provede sanaci, obnovu a nátěry omítek, novou elektroinstalaci a rozvod vzduchu,“ popsal současnou situaci kelských hasičů jejich velitel Jiří Král.

Požárem byla poškozena obě výjezdová vozidla, cisterně zcela shořela kabina a dopravní automobil byl zasažen sálavým teplem a kontaminován zplodinami hoření. „Zničené a poškozené věci z obou vozidel a garáží řešíme rovněž s pojišťovnou,“ dodal velitel.

Cisterna však nejvíce chybí místním dětem ze dvou družstev mladých hasičů, které měly, podle velitele, vždy veliký zážitek z jízdy. Ovšem, díky moderním komunikačním technologiím, přímo sociálním sítím, už mají místní hasiči několik nabídek a vypadá to, že brzy v opravené zbrojnici zaparkuje nová cisterna.

„Prostřednictvím sociálních sítí máme několik nabídek na cisternu stejného typu a podobného stáří. Pravděpodobně některou využijeme, je to nejrychlejší řešení vrátit jednotce akceschopnost,“ vysvětluje velitel Král.

V plánu je prý i pořízení modernější techniky, a to z dotačních titulů a s podílem.

Cisterna roku výroby 1974 sloužila kelským hasičům bezproblémově od roku 2003, kdy ji dostali darem od sponzora. Pojmenovali ji Sacura. Zažili s ní několik povodní, nepočítaně pak jiných živelných událostí a požárů. „V letošním roce jsme s ní například několikrát zalévali 205 kusů nově vysázených stromů na obecních pozemcích ve Klích a Záboří,“ uzavřel vzpomínku velitel kelských hasičů.

Cisterna 25 Š 706
Rok výroby: 1974
Ve výbavě SDH Kly: od r. 2003
Jméno: Sacura
Shořela: 14. září 2017

Jaroslav Svoboda