Kam zmizely havraní kolonie z Veltrus? To je otázka, na níž chtěli znát odpověď účastníci přednášky předního českého ornitologa Jaroslav a Škopka ve veltruské výstavní síni Ladislava Čepeláka.

Právě Veltrusy jsou s havrany úzce spjaty. Podle Škopka ve městě dokonce vznikla jedna z prvních ornitologických rezervací v Evropě na ochranu havranů polních, kterou založil veltruský hrabě Chotek už v roce 1826.

„O šedesát let později zde bylo napočítáno bezmála čtyři a půl tisíce havraních hnízd. Před šestapadesáti lety se odhadovalo přibližně patnáct set hnízdících párů,“ vysvětlil ornitolog.

Proč ale havrani Veltrusy opouštějí? To je částečně záhada i pro profesionální ornitology.

„Havrani si v nedávných letech oblíbili zejména sousední Kralupy, kde v zimě poměrně snadno nacházejí potravu u popelnic a kontejnerů. Menší část tam dokonce začala nocovat v korunách topolů prakticky v centru města,“ připomněl Jaroslav Škopek a dodal, že největším nocovištěm havranů se však v posledních letech stala hustá listnatá stromořadí na levém břehu řeky Vltavy nad nelahozevskými tunely.

Nocoviště havrani brzy ráno opouštějí a v tisícových hejnech odlétají často až do Prahy za potravou, aby se před soumrakem opět vrátili na shromaždiště v Kralupech nad Vltavou, což bývají většinou pole a louky mezi kralupským Synthosem a koupalištěm. Potom jako na povel následuje rituální přelet na nocoviště.

„Pro mnohé to bude zřejmě překvapení, ale naši havrani míří na zimu do Francie a naopak do Čech přilétají havrani převážně z Běloruska a západního až středního Ruska,“ konstatoval uznávaný odborník na ptačí říši.

Škopek také zdůraznil, že migrující havrany není vůbec snadné odchytit za účelem kroužkování, protože patří mezi nejinteligentnější ptáky vůbec. „Odchyt vyžaduje značné zkušenosti a sofistikované metody odchytu,“ doplnil Škopek.

Havrani, kterých je v Evropě kolem pětatřiceti milionů kusů, patří mezi silně společenské ptáky. V takzvaném mimohnízdním období se objevují v tisícových hejnech. Na společných shromaždištích a nocovištích se koncentrují mnohdy celé desetitisíce ptáků.

Ani v jídelníčku nejsou vybíraví. Jsou typickými všežravci, vyhledávají například žížaly, hmyz nebo se živí z odpadků. V menší míře požírají ovoce, vejce a dokáží si ulovit menší savce.

MARTIN TLUSTÝ