Stejně jsou na tom řeky na mnoha dalších místech v Česku. Dokonce i Vltava v Praze je z části zamrzlá, přestože jde o jednu z nejteplejších řek.
Zamrzlé řeky přitom mohou způsobit mnoho komplikací. Podle mluvčího povodí Labe Václava Jiráska je proto potřeba toky ohlídat.

„Zatím neplánujeme žádné odstřely nebo bagrování ledu. Ale tohle je věc, která se nedá předem odhadnout, když jsou lidé z okolí ohroženi, musí se jednat okamžitě. Zatím je ale průtok řek stále velmi dobrý. Přesto situaci sledujeme,“ vysvětlil.

Odstřely ledu i bagrování jsou se v různých lokalitách liší. „Nasazení techniky i způsob zásahu se řeší individuálně, přímo na místě spolu s s povodňovou komisí a vedením obce,“ připomněl Václav Jirásek.

Protože řeky mají dobrý průtok, nehrozí zatím žádné nebezpečí. „Vše máme pod kontrolou, ale záleží na sněhu a nevíme, kolik ho ještě připadne. Máme zprávy, že by dnes nebo zítra mělo připadnou ještě asi dvacet čísel sněhu,“ řekl mluvčí Povodí Labe a doplnil, že povodně by hrozily tehdy, kdyby se oteplilo o patnáct stupňů a začalo pršet. „Pak by ledové kry mohly být velkým nebezpečím,“ poznamenal Václav Jirásek.

Kry totiž zužují koryto řeky a snižují průtok vody. Hladiny se pak zvyšují a zaplavují okolní krajinu i domy.

Povodí Vltavy monitoruje hlavně zastavěné oblasti, kde hrozí, že by mohla povodeň ohrozit lidi. Ve volné krajině do vodních toků vůbec nezasahuje.
Podle Michaely Pohůnkové z Povodí Vltavy ani na této řece nepředpokládají odstřely. „Nemáme na žádných místech hlášeny krizové situace, tak se nechystáme k žádným akcím, jejichž cílem by bylo led odstranit. Navíc Vltava díky kaskádě zamrzá pomaleji, pokud vůbec,“ vysvětlila Pohůnková.
Ani povodně podle ní nehrozí. „Vodní nádrže ve správě státního podniku Povodí Vltavy disponují v současné chvíli sníženou hladinou vody pro případné zachycení zvýšených přítoků,“ dodala.