Nebezpečným se stal opuštěný zchátralý dům uprostřed vesnice, když začal hořet. V sobotu v pozdních večerních hodinách, kdy byl požár nahlášen, se místní jednotky dobrovolných hasičů společně s mělnickými profesionály chystali oheň uhasit, když vtom začaly padat stropy. „Uvnitř byly poškozené trámy, takže jsem hasiče okamžitě odvolal z domu a museli jsme přivézt plošinu,“ řekl mělnický velitel čety Jiří Verbíř.

Stavení začalo hořet zřejmě od ohýnku, který si večer udělali sousedé v jeho blízkosti. Elektřina tam nikdy nebyla zavedena. Přestože samotný požár nebyl veliký, nebezpečí hasičům hrozilo zejména kvůli zpustlému a zanedbanému stavu domu. „V případě, že je dům prázdný a nikomu nehrozí vážné ohrožení, můžeme hasit z plošiny. Kdyby ale uvnitř byli lidé, nezbývalo by nám, než riskovat vlastní životy,“ dodal Jiří Verbíř.
Škoda je podle vyšetřovatele zanedbatelná.