Památkáři jsou proti hořínskému záměru bránit vesnici před velkou vodou pevnou hrází. Radnice by se podle nich měla vrátit k původnímu projektu s valem složeným ze stálé betonové části a mobilního hrazení. Místní lidé ale mají strach, že by je mobilní hráz před následky dalších povodní nezachránila. Ve hře jsou přitom desítky milionů korun státní dotace.

 

Sto let čekání
Na protipovodňovou zeď čeká Hořín už přes sto let, podle záznamů v kronikách se k její stavbě schylovalo na začátku minulého století, všechny naděje byly ale plané. Myšlenky na hráz se do vesnice v plné síle vrátily před pěti lety, kdy tam za sebou velká voda nechala škody za 500 milionů korun. Po záplavách loni na jaře tam zůstaly škody za dalších 100 milionů korun. A byly by mnohem vyšší, kdyby Hořín nechránila alespoň provizorní hráz postavená dobrovolníky.

Hořín v posledních letech počítal s protipovodňovou ochranou v podobě mobilní hráze. Loni ale došlo ke změně, podle které by celá hráz měla být pevná. Přes tři metry vysoká betonová zeď tam však podle památkářů být nesmí. Ve sporu o dvě možná řešení mají obě strany řadu argumentů, které se zásadně liší. Za názory památkářů stojí Renata Špačková z oddělení památkové péče, hořínské zájmy hájí starosta obce Petr Fous.

Krajina v ohrožení
Památkáři: Přikláníme se k účelnému řešení, které by respektovalo po staletí utvářenou krajinnou a urbanistickou strukturu sídla. Památkově chráněný je nejen hořínský zámek a park, ale jde i o společné ochranné pásmo historického jádra Mělníka a zámku Hořín, k němuž patří i plavební komory.

Hořín: Dohodli jsme se s architekty, aby pro nás navrhli takové úpravy, že by pevná hráz působila v okolí co nejméně rušivě. Má mít v nejvyšším bodu 3,2 metru a směrem k zámku se výrazně snižovat. Ve stejné lokalitě je už dnes například pozemek jiného majitele, obehnaný betonovou zdí vysokou 2,3 metru. Mobilní hráz navíc vyžaduje zajištění dokonalého přístupu těžké techniky, jeřábů a nákladních aut. Vyžádá si velký zásah do zeleně i na soukromých pozemcích, protože tam, kde jsou dnes zahrady, by musely být zpevněné plochy. Těžká technika by navíc poškozovala i místní komunikace, při povodních i cvičeních.

Majitelé pozemků
Památkáři: Obec změnu projektu z mobilní hráze na pevnou neprojednala s vlastníky pozemků, na nichž je stavba plánovaná. Patří mezi ně i majitel zámku Jiří Lobkowicz.

Hořín: V místech, kde má hráz stát, už jsme pozemek od Jiřího Lobkovice koupili. Chtěli bychom se s ním dohodnout i jako s majitelem vedlejších pozemků, přes které by měl vést jen odvodňovací kanál.

Kde skladovat?
Památkáři: Těžko lze obhajovat zásah do památkově chráněného území, jakým by byla betonová pevná zeď takových rozměrů, problémy s uskladněním nebo manipulací mobilních částí hráze. (Podle Karla Bureše z firmy Hydroprojekt, která hořínskou hráz projektovala, by řešením byla dohoda s blízkým Mělníkem, který by obci, stejně jako například na severu Děčín malému Hřensku, se skladováním i stavbou pomohlo. „Bez dohody s Mělníkem by to Hořín nezvládl. Nejlepší by bylo, kdyby systémy protipovodňové ochrany město s vesnicí sjednotily,“ řekl Bureš.)

Hořín: Celobetonová zeď je přijatelnější z hlediska ochrany krajiny i památkového. Může čátečně splynout s krajnou díky vhodné výsadbě v okolí. Možnost skladování mobilních částí hráze nám sice město Mělník nabídlo, ale domníváme se, že by v případě nouze nastávaly zmatky, museli by chránit především své území. Navíc by to samozřejmě znamenalo další náklady na skladování a my na to peníze nemáme. Mrzí nás, že to památkáři neberou v potaz.

Drahé pojištění
Památkáři: Pojišťovny by nemovitosti v Hoříně nepojišťovaly za vyšší částky, pokud by byla postavena mobilní hráz Rozhodujícím kritériem je, zda se jedná o zátopovou oblast, nebo ne.

Hořín: S mobilní hrází by pojištění bylo nákladnější. Ale budeme-li mít pevnou hráz, zátopové území už u nás nebude.

Dva na dohodu
Památkáři: Podle památkového zákona měl s námi Hořín projednávat projektovou dokumentaci už v době jejího zpracování. Ani po roce, kdy vznikl nový projekt na pevnou hráz místo mobilní, to ale obec neudělala. Má přitom právo podat žádost o vydání územního rozhodnutí ke svým záměrům, i když se nebudou líbit orgánům státní památkové péče, a má i právo se proti zamítavému stanovisku odvolat.

Hořín: Chtěli jsme jít raději cestou dohody. Ale k dohodě musejí být dva a památkáři o ni nemají zájem, jednají čistě z pozice síly. Vůči všem našim argumentům jsou hluší a stále jen opakují ne. Bohužel si nejsou schopni uvědomit ani to, že naší snahou je ochránit obec i objekty, které jsou předmětem památkové péče. Novou žádost o povolení stavby celobetonové zdi jsme podali v dubnu na odbor životního prostředí. Nyní si ještě necháváme zpracovávat posudky, které odůvodní pevnou hráz a nabídnou řešení, aby příliš nenarušila ráz památkově chráněného území.

Lidé mají strach
Lidé z Hořína mají po zkušenostech z posledních let strach, že by mobilní hráz nemohla být stavěna tak rychle, aby zachránila jejich domy. Podle Karla Bureše z firmy Hydroprojekt je to ale zbytečné. „V Praze trvala zkušební stavba mobilních zábran na délce několika kilometrů jen jedenáct hodin. Povodně se přitom předvídají dva až tři dny předem,“ vysvětlil. Odmítl i další hořínský argument, že mobilní hráz už nelze později zvyšovat a zatím není jasné, jaký vliv by na místní podmínky měla časem protipovodňová ochrana dalších obcí v okolí. „Neměla by vážné následky, neboť opatření se dělají v místech, kde sice v době povodní voda stoupá, ale nevalí se tam proud,“ doplnil projektant.

Času je málo
Zatím není jasné, zda Hořín a památkáři dospějí ke kompromisům, přijatelným pro obě strany. Příliš času na to ale nezbývá, podle starosty Fouse má nyní Hořín ministerstvem zemědělství slíbenou státní dotaci na 95 procent nákladů na stavbu protipovodňové hráze, které mají dosáhnout nejméně čtyřiceti milionů korun.

Šance uspět s mobilní hrází je ale nejistá. Podle Bureše totiž podpoří stát dotacemi spíš stavby pevných hrází. „Věříme ve vítězství zdravého rozumu, tedy ve výstavbu celobetonové zdi,“ doplnil hořínský starosta Fous.