Dlouhodobým cílem hospice je přispět společnosti kvalitními službami v domácím prostředí, podpořit a edukovat rodiny, aby zvládly dobře pečovat o své umírající blízké, věděly o možnosti volby a měly dostatek informací. „Za případnou výhru bychom rádi pořídili nová lůžka a koncentrátor kyslíku,“ vysvětlila předsedkyně spolku Věra Petráčková.

Hospic Tempus poskytuje domácí zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí klienta, psychosociální podporu klientovi i jeho rodině a odlehčovací a pečovatelskou pomoc. Klientům je k dispozici 24 hodiny denně, 7 dní v týdnu a drží nepřetržitou telefonickou pohotovost.

Rodinám zajišťuje také zdravotnické pomůcky usnadňující péči o jejich blízkého. „Hospicová a paliativní péče vytváří důstojný prostor, v němž smrt a umírání neznamenají strach, utrpení a osamělost. Vychází z přání a individuálních potřeb pacienta a klade důraz na tlumení bolesti. Zbývající čas nemá být čekáním na smrt, snažíme se ho naplnit životem,“ dodala Petráčková.