„Zajišťujeme pomůcky, usnadňující péči o nemocného v jeho domově a jsme k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poskytujeme také nepřetržitou telefonickou pohotovost. Pokud si to klient nebo jeho blízcí přejí, zabezpečujeme i duchovní službu,“ upřesňuje předsedkyně spolku a pečovatelka v jedné osobě Věra Petrášková.

Výhodou je poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta, psychosociální podpora jemu i jeho rodině a odlehčovací a pečovatelská pomoc. V současné době pomáhá v deseti rodinách. Tým tvoří všeobecné zdravotní sestry, psychosociální pracovnice a pečovatelky a nově také doktorka s atestací z paliativní medicíny. Pomáhají však i dobrovolníci z řad rodinných příslušníků. Práce se v případě mělnického HOSPIC TEMPUS dá bezesporu charakterizovat jako poslání.

Poptávka po službách domácí hospicové péče v průběhu roku však stále stoupá. To svědčí o jejích kvalitách, ale také o nutnosti rozšíření personálu. Tak, jako většina podobných zařízení, se i mělnický hospic potýká s nedostatkem financí. Poskytovat služby zdarma je pro něj dlouhodobě neudržitelné. Od ledna příštího roku proto bude nabízet služby dle stanoveného ceníku. Více na www.hospictempus.cz.