Cestující městskou hromadnou dopravou se zatím ke hřbitovu autobusem nedostanou. „Autobusy začnou jezdit po silnici přibližně po týdnu. Provozovatel musí nejdříve vylepit nové jízdní řády a domluvit se s firmou, aby se vrátil původní provoz,“ vysvětlil kralupský starosta Marek Czechmann.

Rekonstrukci ulice Ke Hřbitovu považuje starosta města za zdařilou. „Na první pohled je vidět, že rekonstrukce se odehrála kvalitně. Občané se tak mohou dostat na hřbitov jednoduchou cestou, jak byli zvyklí,“ připomněl Czechmann.

Komplikovaná rekonstrukce

Hřbitov leží na kopci vysoko nad městem a vede k němu z Kralup nad Vltavou pouze jedna příjezdová cesta. Ta byla už od roku 2018, kdy se tam začala sesouvat krajnice, neprůjezdná. Zpočátku se situace nejevila nijak dramaticky. Detailnější rozbor však záhy ukázal, že jde o závažné poškození. Vozovka musela být v celé šíři uzavřena, aby se zamezilo sesuvu, který by mohl ohrozit i přilehlé rodinné domy.

Rekonstrukce byla skutečně komplikovaná. Hned v úvodu stavební firma zjistila, že o rok dříve vybudovaná opravná základová deska je tvořena betonem s obsahem armatur, které by během realizace vrtů mohly poškodit vrtáky. Nejdříve musela být narušena původní základová deska a úhlová stěna strojním pneumatickým kladivem, aby se předešlo případnému pádu betonového odpadu do zázemí níže položených rodinných domků.

Kralupský hřbitov navštěvuje mnoho lidí, mezi nimiž převládají senioři. Zamířit tam pěšky do dlouhého kopce pro ně bylo nesnadné, pro některé dokonce nemožné. A městská hromadná doprava tam ani objízdnou trasou nejezdila.

Jedinou možností bylo vydat se na hřbitov autem po silnici od Debrna, což představuje osm kilometrů. Stejnou cestu museli absolvovat lidé, kteří se loučili se svými zesnulými blízkými ve smuteční síni, sousedící se hřbitovem.

Hlavní kralupský hřbitov byl založen na stráni v lokalitě nazývané Hrombaba v roce 1897. Pochován je tam i český básník Jaroslav Seifert.