Za charakteristický materiál dnešní doby označila plasty v souvislosti s tímto vzdělávacím projektem Katarzyna Woś, které působí ve vedení skupiny ORLEN Unipetrol a současně je předsedkyní správní rady firemní nadace. Ne náhodou: právě tato rafinérská a petrochemická společnost (která ve středních Čechách má především závody v Kralupech nad Vltavou a v Neratovicích, ale známá je také z působení v Kolíně a provozuje síť čerpacích stanic) tento projekt, vycházející z licence německé asociace Plastics Europe, u nás nabízí vybraným školám. S těmi spolupracuje především v okolí svých provozů. „Je důležité a zároveň i užitečné se o plastech vzdělávat, aby nastupující generace lépe chápala, jak vznikají a jak je nutné s nimi zacházet ve smyslu udržitelné budoucnosti,“ uvedla Woś.

Ke školám z Mělnicka, jimž Plastíkova sada pomáhá předávat dětem poznatky i postoje, patří i Základní škola Libiš. Kufřík tam používají v rámci práce s druháky a třeťáky; konkrétně v kroužku Badatelský klub. Asistentka pedagoga a vedoucí kroužku Eva Hobíková si pochvaluje, že na jednom místě jsou k dispozici všechny komponenty potřebné k pokusům. „Žákům nejprve představíme různé druhy plastů a jak je od sebe odlišit. Příklady plastů sami vidí na věcech denní potřeby. Nejoblíbenější částí jsou pak pokusy, kde si vlastnosti plastů vyzkouší v praxi,“ připomněla, co všechno lze z kufříku vyčarovat. Pokusy nabídnou leccos: zjištění, jak si plast vyrobit, které plasty je ochrání před nárazem – ale i poznání, jaké plasty se rozloží ve vodě a půdě.

| Video: Youtube

Že i na tohle je kladen velký důraz, potvrzuje Tanja Rühl z komunikačního oddělení asociace Plastics Europe Německo. „Udržitelnost přináší spoustu nových výzev, ke kterým neodmyslitelně patří znalost plastů, jejich charakteristiky a způsobu recyklace,“ zdůraznila. Připomněla, že Plastíkových „kouzelných kufříků“ – pod názvem programu Kunos coole Kunststoff-Kiste – bylo v Německu rozdáno během 20 let na 17,5 tisíce sad.

Pokusy si při předání kufříků obsahujících nejen pokusnou sadou, ale i pracovní sešity pro děti, příručky pro učitele a dalších materiály, vyzkoušely i čtyři desítky pedagogů ze zmiňovaných 26 škol, kteří s nimi nyní pracují: byly pro ně připraveny workshopy v Kralupech nad Vltavou a v Mostě. Pokusy je provázela učitelka chemie z Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích Adéla Marschallová Rumlerová. „Pedagogové mají možnost díky experimentům interaktivně zapojit své žáky do badatelské výuky, a to zábavnou formou,“ poznamenala. S odkazem na studie v oblasti vývojové psychologie a návyků učení připomněla, že seznamování se s fenomény přírodních věd v časném mládí je základem pro jejich snazší pochopení v dospělosti.

To, co děti trénují s Plastíkem a svými pedagogy, je přitom realitou i ve velkém měřítku. Naznačují to alespoň slova mluvčího firmy Pavla Kaidla. „Skupina ORLEN Unipetrol plánuje vyrábět v roce 2030 až 20 procent svých petrochemických produktů z recyklovaného materiálu,“ konstatoval v úterý.