„První oprava této drobné sakrální stavby se uskutečnila v roce 2005, ovšem po několika letech byl křížek neznámými vandaly odcizen. Na místě se poté dlouhou dobu nacházelo pouze torzo zděného podstavce,“ uvedl referent investičního odboru Jindřich Karvánek. V letošním roce byl cihlový podstavec opraven a nově omítnut. Litinový křížek byl zhotoven panem Martinem Urbáškem z Dětřichova a opatřen původním nápisem „Žehnej Bože naší práci“.

„Posledním krokem byla oprava nároží pískovcového soklíku pod křížem, který byl doplněn směsí umělého kamene, a upevnění samotného křížku k podstavci. Tyto odborné práce zajistil kameník Pavel Kytka z Prahy,“ popsal Karvánek. O historii sakrální stavby napsal kraluspký historik Josef Stupka v publikaci Kulturní a historické památky Kralupska.

„Na náhorní rovině zvané Hrombaba byl mezi lesem a kopcem Nehošť postaven na cihlovém podstavci litinový kříž s tělem Páně. Křížek byl umístěný uprostřed polí na křižovatce dvou starých cest. Byl postaven z podnětu církve a byl pořízen ze sbírek, stál 42 korun tehdejší rakouské měny. Vysvětil jej 21. května 1911 prvofarář Karel Záruba. Křížek stál na místě, kudy chodily ženy z Podháje pracovat na pole sedláků, a tak byl pomníček stále ozdobený polním kvítím. Křížek přečkal obě světové války, ale od padesátých let dvacátého století postupně chátral, až byl neznámými vandaly úplně zničen,“ uvedl Stupka.