Město Neratovice schválilo v červnu 2017 pravidla pro privatizaci devíti bytových domů, jejichž součástí jsou i nebytové prostory využívané pro různé účely. V domě číslo popisné 1021 jsou v těchto prostorách umístěny ordinace praktických a odborných lékařů, rehabilitace, odběrová místa a další nezdravotnické služby. Podle neratovické místostarostky Lenky Mrzílkové od ledna letošního roku s bytovými domy nakládají nově založená bytová družstva, na která přešly veškeré smluvní vztahy.

Bytové družstvo Kojetická 1021 schválilo na své členské schůzi novou výši nájemného pro podnikatelské účely ve výši 180 Kč za m2 měsíčně. „Je třeba připomenout, že nájmy pro lékaře v městských objektech byly dlouhodobě nastaveny velmi nízko - dosud to bylo necelých 27 Kč za m2 za měsíc. I v případě, že by k prodeji domu nedošlo, muselo by město tuto nepřiměřeně nastavenou podporu napravit,“ vysvětluje Mrzílková s tím, že ceny obvyklé pro podnikání se v Neratovicích pohybují okolo částky, kterou nyní po nájemcích požaduje bytové družstvo.

Podle psychiatričky Viery Zimové město prodalo budovu, která bezpochyby patří mezi budovy v nejdezolátnějším stavu v Neratovicích. „Nerekonstruované prostory s umakartovými jádry, pravidelný problém se štěnicemi, velmi špatný technický stav. V této budově sídlí v prvním patře lékaři polikliniky, od druhého patra jsou zde bytové jednotky pro sociálně slabší občany. Město Neratovice prodalo celou budovu nově vzniklému družstvu nájemníků včetně zmíněných nebytových prostor i přesto, že si mohlo nebytové prostory ponechat a tím předejít případnému kolapsu zdravotní péče,“ říká Viera Zimová s tím, že město lékařům svůj záměr neoznámilo. „Dozvěděli jsme se o tom ve chvíli, kdy nám zástupkyně družstva zaklepala na dveře s pozvánkou ke schůzi a uvedla, že prostory koupili. Že jsou v dezolátním stavu a bude potřeba navýšit nájemné, ale rekonstrukce je v nedohlednu.“

Město Neratovice má zájem na udržení stávajícího rozsahu poskytovaných zdravotních služeb. „Současnou situaci na poliklinice vnímáme a není nám lhostejné, jak se vyvíjí a prezentuje. Ze strany města byla v minulosti vyvinuta snaha o komunikaci s nájemci ordinací. Již v září 2017 byli nájemníci písemně o záměru prodeje informováni a byla zorganizována informační schůzka,“ říká neratovická místostarostka. Nyní město nabídlo nájemcům právní pomoc pro jednání s bytovým družstvem a také uskutečnilo schůzku s vedením bytového družstva.

„Nejen, že jsou prostory v dezolátním stavu a neodpovídají výši nově určeného nájemného, ale pro některá rozlohou velká pracoviště jako například rehabilitace, by toto bylo přímo likvidační. Další problém vzniká řešením krizových situací vzniklých technickými závadami,“ hájí zdejší lékaře doktorka Zimová.

Město má dlouhodobě záměr vybudování nové polikliniky. „V přípravě již bylo v minulosti učiněno několik kroků – na základě provedené studie je připravena demolice stávajícího objektu, kde se má nová poliklinika nacházet, je uzavřena příkazní smlouva zajišťující potřebná řízení a ke spolupráci byli osloveni projektanti, kteří se zúčastnili architektonické soutěže realizované v loňském roce. Dobu k výstavbě lze odhadovat na minimálně tři roky a k financování by měly být použity mimo jiné příjmy z privatizace bytových domů,“ dodává Lenka Mrzílková.

O nové poliklinice podle psychiatričky Viery Zimové město mluví už několik let. „Věc zjevně pro město není prioritní, nic se za ty roky neděje. Tím pádem nejspíše dojde k zániku polikliniky,“ dodává Zimová.