Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) oznámilo, že zahájilo výběrové řízení na firmu, která bude pracovat na přeložce silnice I/16 u Jizerního Vtelna.

„Silnice tam v současnosti překonává vysoký skalní masiv dvěma serpentinami s minimálními poloměry a dále prochází středem obce. Vozovka tam nevyhovuje jak z hlediska šířkového uspořádání, tak i směrového a výškového vedení. Pro nákladní dopravu je nevhodná,“ připomněl mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

Projekt zhruba kilometr a čtvrt dlouhého obchvatu za více než 900 milionů korun počítá i s hloubeným tunelem mezi vesnicí a zámkem Stránov a dvěma křižovatkami, okružní a stykovou.

| Video: Youtube

Na trase chystaného obchvatu, která povede částečně přes pole a lesy, se letos kácelo a vykopávaly se pařezy. Následovat bude záchranný archeologický výzkumu. „Zahájení stavby předpokládáme v příštím roce, její uvedení do provozu pak v roce 2028,“ uvedl Veselý.

Silnice I/16 dlouhá přes 191 kilometrů, která vede od Řevničova přes Mělník, Mladou Boleslav a Trutnov až k hranicím, je spojnicí s pěti dálnicemi. A spojnice mezinárodních tahů by neměly vést přes obce.