Mělnická školka v Nemocniční ulici má jako první ve městě interaktivní tabuli. „Pracuje stejně jako počítač, jen místo myši používají děti elektronické pero,“ vysvětlila ředitelka Lenka Beránková. Právě elektronické pero je pro děti silnou motivací, než ho dostanou do ruky, musejí dokázat lehce vést štětec a tužku na papírech. Tabule pomáhá rozvíjet všechny smysly dětí, které na ní rády například malují, počítají nebo poznávají tvary a barvy.