Krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) o tom ujistil rodiče, žáky i zaměstnance kralupské školy, s nimiž v úterý vpodvečer po několik hodin debatoval on-line přes internet. Hodně námitek, jimž čelil, se týkalo dojíždění či pobytu na internátu: žáky to připraví o čas a jejich rodiny o peníze. Přičemž k nabídce ubytování v neratovickém domově mládeže se někteří rovnou staví odmítavě.

„Nikdo nemusí přecházet na novou školu už v pololetí. Nikdo nebude dělat rozdílové zkoušky. Všichni, kteří o to budou mít zájem, automaticky přejdou pod neratovickou školu – a to se týká i zaměstnanců,“ shrnul Vácha základní odpovědi na otázky, které patřily k palčivým tématům. Krajský úřad v té souvislosti zmiňuje na svém webu „vyvracení fám a dezinformací, které se v souvislosti se slučováním objevují ve veřejném prostoru“.

Radní také připomněl argumenty, z nichž rozhodnutí o sloučení vycházelo. Stejně jako na jednání zastupitelstva hovořil nejen o špatném stavebně technickém stavu kralupské školy, kdy by na to, aby se budovy v jejím areálu dostaly do lepší kondice, byly potřeba desítky až stovky milionů korun, ale zmiňoval rovněž nízkou naplněnost jejích oborů. Stejně jako kvalitu vzdělávání a rovněž celookresní pohled: jak z hlediska potřebné celkové kapacity škol na Mělnicku, tak z pohledu rozvrstvení vyučovaných oborů a jejich potřebnosti na trhu práce.

I když Vácha stanul proti přesile lidí, kteří s rozhodnutím kraje nesouhlasí a netají se tím, že je považují za špatné a poškozující, radní oceňuje úroveň debaty ze strany zaměstnanců kralupské školy i rodičů jejích žáků. „Chtěl bych všem poděkovat za kultivovanou diskusi,“ zdůraznil Vácha. Nezůstal však jako osamocený voják v poli. O nových směrech a rýsujících se zítřcích pohovořila nejen ředitelka nástupnické SOŠ a SOU Neratovice Marcela Hrejsová, ale také ředitel Integrované střední školy technické Mělník Vladimír Wasyliw. Nepočítá se totiž s kompletním přesunem z Kralup do Neratovic, ale některé obory přejdou právě do Mělníka. Kralupská škola už totiž není jen chemickým učilištěm jako dřív: má také obory elektro, strojní a IT. Jak Hrejsová, tak Wasyliw vystoupili s ujištěním, že společně se svými týmy udělají vše pro hladký přechod v rámci sloučení. Krajský web zdůrazňuje, že nové školy „jsou připraveny řešit individuální požadavky rodičů a žáků a hledat cesty pro to, aby se v novém působišti cítili dobře žáci i učitelé“.

Řada dotazů byla také věnována organizaci maturit. K tomu Vácha uvedl: „Každá škola udělá všechno pro to, aby maturity proběhly bez problémů.“ Slibuje současně, že pokud se objeví problémy, budou řešeny individuálně: s ohledem na konkrétní situace a s nasloucháním argumentům. „Každé slučování škol je bolestné, ale je to krok ke zlepšení celé krajské vzdělávací soustavy,“ poznamenal radní.