Předmětem diskuse bude především adaptace měst na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené Infrastruktury. Od 10 do 14 hodin budou mít všichni zájemci příležitost sdílet poznatky a zkušenosti s experty, kteří v oboru patří mezi nejlepší v České republice.

Zásady hospodaření s dešťovou vodou a legislativa představí David Stránský z Asociace pro vodu ČR. Zásady zelené infrastruktury nastíní odborník na stromy David Hora. Zásady modré infrastruktury potom Jiří Vítek.

Vystupující jsou spoluautory uznávaných koncepčních dokumentů v oblasti adaptace na změnu klimatu pro několik velkých měst v republice. Účastníci debaty se tak dozvědí všechny nejnovější poznatky a praktické zkušenosti se zaváděním systémových opatření modrozelené Infrastruktury do městského života. Setkání proběhne za účasti starosty Romana Kroužeckého a dalších zástupců města.