Akce Velikonoční lidové zvyky – pašijový týden začíná na muzejním facebooku a instagramu v sobotu 4. dubna. K pašijovému týdnu se váže spousta lidových zvyklostí a tradic, která se liší kraj od kraje, ves od vesnice a někde i den ode dne. Některé zvyky připomene právě on-line akce, tak jak o nich vyprávěly muzejnice dětem při jednom z nejoblíbenějších programů s názvem Velikonoční dávnohrátky.

Připravena je také výzva Kraslice pro radost, při které bude na Facebooku zveřejněn návod na zdobení vajíček voskovým reliéfem. Fanoušci muzea se mohou podělit o fotografie svých kraslic zdobených touto starou technikou anebo jakoukoliv jinou. Jelikož není v současné době se možné setkat na Velikonočním jarmarku, jehož 14. ročník se měl uskutečnit právě v sobotu 4. dubna, nabízí muzeum on-line setkání při velikonočním tvoření. Tvoření je radost.

Muzeum v této době pomáhá studentům, uklízí a nepřestává chystat letní a podzimní akce. „Studenti, kteří teď nemají přístup do studoven a archivu, se na nás obracejí s žádostmi o informace potřebné k dokončení svých závěrečných prací. Pomáháme, jak se dá. Posíláme scany dokumentů z naší regionální knihovny, vyhledáváme informace z historických pramenů a poskytujeme odborné vedení,“ říká ředitelka muzea Miloslava Havlíčková. „Část naší práce se přesunula do on-line prostoru, kde se snažíme vyjít s muzejními sbírkami a věděním k lidem, když nemohou oni k nám, ale především je také pobavit a dodávat naději. Což je v této nelehké době určitě důležité,“ dodává Miloslava Havlíčková.

V době uzavření muzea pracují i odborní pracovníci muzea. Probíhají editorské práce na nové publikace, která vyjde ve spolupráci s MAS Vyhlídky do konce roku, dále pokračují některé záchranné archeologické výzkumy a samozřejmě technické a úklidové práce.