Základní dopravní obslužnost zajišťují pro Středočeský kraj dvě organizace, a to Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) a Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). „Město je v jednání s objednatelem dopravy a jeho organizacemi. Konečná verze obslužnosti zastávek v tuto chvíli není uzavřena. Navrženo je několik variant, o kterých nyní diskutujeme,“ předeslal vedoucí odboru správních činností a dopravy Ludvík Gottfried.

V následujících měsících se podle něj budou řešit jak konkrétní autobusové linky, které budou zastávky obsluhovat, tak i časové intervaly, ve kterých sem budou zajíždět.

Není to ale jediná starost kolem plynulosti dopravy ve městě. Podle Gottfrieda je nyní třeba se postarat o některé nebezpečné úseky. Jedná se prý zejména o železniční přejezd a křižovatku Mládežnická – Kojetická. Ta by měla být již brzy osazena světelným zařízením. Vznikne tedy světelná křižovatka.

Nedostatečně široká komunikace na křižovatce ulic Vojtěšská a Hraniční pak dělá řidičům často problémy při odbočování. V tomto případě ale město nemůže situaci zlepšit. „U této komunikace bude vystavěn nový kostel s parkovacími stáními a město zde nemá možnost jejího rozšíření, které by situaci pomohlo,“ dodal vedoucí.