Soutěžící mají za úkol navrhnout úpravu centra města a řešení jeho urbanistických problémů. Soutěž je otevřena architektům i naprostým laikům, v září z ní vzejdou dva vítězové, které vybere porota složená z předních architektů a obyvatel Mělníka.

Projekt umožňuje prozkoumat dopady architektonických změn na každodenní život ve městě. Celkově se snaží přispět k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí. „Do projektu jsme se připojili, protože se nám líbí zapojení běžných obyvatel do procesu plánování. Obyvatelé se mohou podílet na společném rozhodování, co se v Mělníku změní, jak budou využity historické budovy, půdy v sousedství i jeden z nejvýznamnějších přístavů v České republice,“ uvedl Pavel Průcha, vedoucí odboru výstavby a rozvoje Městského úřadu v Mělníku. Soutěžní práce mohou zájemci zasílat do 31. srpna na adresu futurecities@gug.cz. Soutěž pořádá česká Google User Group spolu se svými partnery CIANT a Future Cities Forum.

Podmínky účasti v soutěži najdete na futurecities.gug.cz.