VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Jaký bude rok 2014 podle astrologa? Záleží na cestě, kterou si vyberete

Mělnicko - Ivan Černovský: Přežili jsme rok 2013. Pokud jste se drželi mé loňské rady: „Nečekejte na lepší roky a užívejte si," dobře jste udělali, protože každá radost vás 
v příštím roce díky intervenci české národní banky přijde dráž. Asi jsme v posledních dvaceti letech nepracovali dostatečně zodpovědně. Vše mohlo dopadnout i hůř.

5.1.2014
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

V září 2013 jsme byli v souvislosti 
s událostmi v Sýrii jen krůček od velmi nepříjemných událostí. Zdravý rozum ale zvítězil a kéž by tomu tak bylo vždy.
Nejvzdálenější a také nejpomalejší planeta Pluto se od roku 2008 pohybuje ve znamení Kozoroha, ve kterém setrvá až do března roku 2023, kdy přejde do znamení Vodnáře. Pluto je ničitel i stvořitel. Jeho vliv není nikdy mírný nebo jemný. Důsledky jeho působení jsou vždy výrazné. Vzhledem k pomalému pohybu Pluta jednotlivými znameními je zřejmé, že jeho vliv se bude prosazovat postupně.

Pluto se znamením Kozoroha pohybuje již pátým rokem, a tak můžeme hodnotit, co se již událo. Byl zahájen rozklad starého přežilého řádu, a tím došlo i k odbourání mnohých životních jistot. Zborcení životních jistot se dotklo především těch, kteří viděli svou životní jistotu v práci, fungujícím státu, finančních institucích a rodině. Vytváření nového lepšího a fungujícího řádu dává naději, ale ne všichni mají stejné šance a prostor pro své nové uplatnění.

Šance na uplatnění mimo jiné klesají přímo úměrně s věkem a vzděláním. Důležitou roli sehrává i ochota přizpůsobit se novým společenským tlakům i ochota dělat věci, se kterými se těžko smiřujeme, protože průchod Pluta tímto znamením může vyvolávat i negativní vlastnosti jako je sobectví, bezohlednost, nepřátelství a mamon.
Rodící se pořádky nemusí být vůbec špatné. Přeměna člověka je složitá a pomalá. Umírání starého a vytváření nového je vždy nelítostným bojem. Hodně lidí vidí ve změnách příležitost, jak získat moc a tím i bohatství. Prohlubování ekonomických potíží bude i nadále vyvolávat mocenské ambice a vyostřené situace, které mohou skončit nejenom diplomatickými, ale i válečnými konflikty. Revoluce budou pokračovat, i když jejich skutečné cíle nemusí být hned zřejmé.

Na osobní úrovni bude pohyb Pluta Kozorohem pomáhat nejsilněji Kozorohům, a to především těm, kteří mají sklon k aktivnímu myšlení 
a jednání. Ve Vodnářích, Blížencích, Lvech a Střelcích bude vyvolávat vnitřní napětí. Budou toužit po uplatnění, ale na druhé straně nebudou chtít přijímat důležitá rozhodnutí. Ryby, Býci, Štíři a Panny dostanou šanci aktivovat své síly a plně využít šance, které se jim naskytnou. Zrozencům ve znamení Berana, Raka a Vah nebude dopřáno sedět v klidu, ale budou nuceni k aktivní účasti na okolním dění.

Neptun se bude pohybovat znamením Ryb. V tomto mystickém znamení setrvá až do roku 2026. Lidem přinese zvýšenou intuici, vnímavost 
a citlivost. Neptun vládne Rybám, a proto v tomto znamení je nejsilnější. Neptun zpochybňuje Saturnův ohraničený pohled na svět. Neptun stejně jako voda podemílá a rozpouští vše, čeho se dotýká, rozmělňuje jakékoli jasné vymezení. Neptun je planeta, která chce dosáhnout jednoty. Neptun přináší schopnost idealismu, schopnost skutečně a vědomě vnímat duchovní rozměr světa. S objevem Neptuna přišly také sny o ideální společnosti a ideálním světě. Sám symbol Ryb, kdy jedna ryba se snaží plavat dopředu a druhá dozadu, napovídá, že nic nebude tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Jednotlivé státy uplatňují tvrdou finanční politiku spojenou s omezováním svobod a sociálních jistot. Přijímaná opatření jsou chaotická, proměnlivá a často úplně zbytečně vyvolávají nejistotu.

Na druhé straně to může být i záměr, protože nejistí lidé jsou tvárnější. Můžeme svobodně snít a dívat se optimisticky do budoucnosti, ale to je tak všechno. Lidé jsou záměrně obklopováni politickými i ekonomickými dezinformacemi na úkor objektivního zpravodajství a kvalitních analýz. Je a bude nám nabízeno mocí nemocnými politiky nepřeberné množství plánů a zaručených možností, jejichž skutečným cílem je zbavit nás svobody i peněz. Na osobní úrovni budeme hledat nové ideály a nový smysl života. Bude se zvyšovat touha po splynutí s přírodou a kosmem, což může vést k touze po netradičním způsobu života. Postupně se může obnovovat struktura občanských společností, založených na shodných zájmech a vzájemné pomoci. Lze očekávat příliv nových myšlenek a idejí, které mohou tvořit základ pro nové uspořádání společnosti. Jejich naplnění však bude záležet na tom, kolik z nás se bude schopno spojit k jejich realizaci. Je třeba také počítat s tím, že Neptun má i své negativní stránky, jako je přetvářka, klam a lež. Vliv Neptunu nejsilněji pocítí Ryby. Budou získávat nové poznatky, měnit své dosavadní názory a hledat nové hodnoty. Ale to vše pouze v případě, že budou schopny přijímat realitu. Zrozenci ve znamení Blíženců, Panny 
a Střelce dostanou možnost aktivně se zapojit do boje s nešvary, ale pouze v případě, že v sobě naleznou dostatek odvahy a ochotu podstoupit riziko. Zrozencům ve znamení Býka, Raka, Štíra a Kozoroha bude Neptun pomáhat dobrými nápady. Jejich intuice jim bude ukazovat správný směr. Nesmí však zapomenout na toleranci a velkorysé kompromisy. Berani, Lvi, Váhy a Vodnáři se budou obtížně vyrovnávat se stavem společnosti. Jejich svědomí by rádo bojovalo za lepší svět, rozum je však bude nabádat k tomu, aby se přizpůsobili.

Planeta Uran se bude pohybovat ve znamení Berana, ve kterém setrvá až do května 2018. Uran je spojen s novým myšlením, vynálezy, objevy a zejména s technologickým pokrokem. Působí zcela nedemokraticky, často dokonce neústupně a svéhlavě. Svou nezávislou cestu si razí tím, že podněcuje k protiakcím a inklinuje k opozici. Uran v Beranu urychlí probíhající změny. Lze očekávat situace, 
v nichž hlavní úlohu bude hrát originalita, nezávislost, rychlost, neústupnost, možná i extrémismus a občanská neposlušnost. Přímost a tvrdost vznikajících nových požadavků upozadí diplomacii, 
a tím se mohou komplikovat vztahy uvnitř států i mezi státy. Ve vyhrocených situacích mohou státy sledovat především vlastní zájmy a chránit své obyvatele a hospodářství. Složitostí doby budou zatížené i osobní vztahy, které zaznamenají nárůst agresivity. Lze očekávat zásadní změny především ve výrobě energie, v dopravě, v informatice a komunikaci. Rozvoj techniky může znevýhodňovat část populace a vést k většímu rozvrstvení společnosti. Každý úspěch nemusí být výsledkem tvořivé práce, ale i zneužitím informací či zaostalosti druhých. Uran podporuje touhu po nezávislosti, kterou si asi každý představuje jinak. Ruku v ruce s nezávislostí a svobodou musí jít odpovědnost.

S Uranem v Beranu se těžko plánuje. Vše má rychlý spád, vše se rychle mění. To vše bude mít vliv na osobní vztahy. Vztahů na zkoušku nebude ubývat, ale naopak přibývat. Možnost změny je tak lákavá.
Na osobní úrovni vliv Uranu nejvíce pocítí Berani. Budou plni energie. Často budou muset přijímat závažná rozhodnutí ve složitých podmínkách. Budou se muset zbavovat starých životních schémat a nastoupit novou cestu seberealizace. I zrozenci ve znamení Býka, Panny, Štíra a Ryb budou postaveni před novou realitu. Když se jim podaří být ve správný čas na správném místě, zcela jistě uplatní svou kreativitu. U Blíženců, Lvů, Střelců a Vodnářů Uran povzbudí jejich intuici a originalitu. Budou-li chtít realizovat nějaké změny, tak se jim to zřejmě povede. Do života Raků, Vah a Kozorohů vnese Uran napětí a neklid. Nebudou mít chuť zapojovat se do skupinových aktivit a jejich komunikace s druhými může být obtížná. Začátek nového roku bude obtížný.

Uran v Beranu, Jupiter v Raku a Pluto v Kozorohu vytvoří T-kvadraturu. Mocenský boj doprovázený střetem ideologií bude vrcholit. Rychle přijímaná opatření budou krátkozraká a zmatečná.

V květnu bude tato planetární konfigurace obohacena o Saturn ve Štíru. Tyto čtyři planety vytvoří útvar, který se nazývá půldrak. Sníží se vliv neústupného a svéhlavého Uranu a bude posílena energie konzervativního Saturnu. Po krátké období, do konce června, než se tato konfigurace rozpadne, se bude dařit lépe. Více bude pochopena realita a potřeby současné doby.

Po celý rok bude pokračovat napěťová vazba Pluta v Kozorohu s Uranem v Beranu. Tato kvadratura se po delší přestávce objevila již v roce 2008 a od této doby silně pociťujeme její vliv. Plutonský princip smrti a obnovy se spojuje s uranským principem náhlých změn. Došlo k radikálním společenským změnám a ztrátě jistot. Budoucnost se stala nejasnou. Nastalo období ztrát, a to nejenom finančních. Nejvýrazněji se tato napěťová vazba projeví uprostřed dubna a prosince. Tato konstelace opět přinese napětí a zkoušky do vztahů nejenom mezi státy, ale i mezi jednotlivci. Jako vždy půjde 
o moc, sféry vlivu a peníze.

V červnu a červenci bude Pluto v Kozorohu přijímat harmonickou vazbu od Saturnu ve Štíru. V tomto období bychom měli mít dostatek sil 
a houževnatosti k dílčí nápravě věcí, ale jenom pokud budeme vědět, čeho chceme v zaměstnání či osobních vztazích dosáhnout.

Téměř do konce května bude Pluto v Kozorohu přijímat neharmonickou vazbu od Jupiteru v Raku. V tomto období narostou naše ambice a touha po seberealizaci. Před důležitými rozhodnutími, které nás zcela jistě neminou, bychom si měli odpovědět na otázku, čeho chceme v životě dosáhnout a co jsme schopni pro to udělat. Nejsilněji vazbu těchto planet pocítíme na přelomu ledna a února a v polovině dubna.

V polovině března pocítíme optimistické spojení Neptunu v Rybách a Jupitera v Raku, které potrvá sice několik málo dní, ale přesto nás může potěšit. Svou budoucnost budeme vidět růžově. Nesmíme však zapomínat, že velká část se odehrává jen v naší fantazii.

Do začátku června bude Uran v Beranu přijímat neharmonickou vazbu od Jupiteru v Raku. V tomto období můžeme mít chuť změnit svůj život, zbavit se nějakého omezení. Často můžeme přehlédnout důležité detaily. Bude dobré udržet si zdravý rozum.

V září a říjnu pocítíme vliv harmonického spojení Uranu v Beranu a Jupiteru ve Lvu. Nečekané náhody nám mohou pomoci vyřešit přetrvávající problémy. Bude to období, ve kterém bychom neměli odpočívat, ale své síly soustředit na využití nabízených šancí.

Od začátku května do poloviny června bude Saturn ve Štíru přijímat harmonický aspekt od Jupiteru v Raku. 
Snadněji než jindy nalezneme rovnováhu mezi svými touhami a schopnostmi. Pokud budeme mít i dostatečně silnou motivaci, výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

V říjnu a listopadu bude Saturn ve Štíru přijímat neharmonický aspekt od Jupiteru ve Lvu. Budeme muset přehodnocovat svůj hodnotový řebříček. Je to čas, kdy můžete získat dostatečnou motivaci k dosažení svých skutečných cílů, pokud se nebudete bát pohlédnout pravdě do očí a oprostit se od postupů a vztahů, které nás brzdí.

Planeta Saturn se téměř po celý rok bude pohybovat ve znamení Vah, v němž má silné postavení. Váhy jsou znamení, které se nejvíce ze všech zaobírá čestností a nestranností. Se Saturnem ve Vahách je spojeno poznání, že lidé musí spolupracovat, aby dosáhli něčeho, co má trvalou hodnotu, aby byl život vůbec možný. A toho se dá dosáhnout pouze tehdy, když bude docíleno určité míry spravedlnosti pro všechny. Spravedlnost předpokládá vzájemné respektování a dodržování pravidel chování a povinností.

Planeta rozvoje, prosperity a svobody, Jupiter, vystřídá dvě znamení. Do poloviny července se bude pohybovat ve znamení Raka a po zbytek roku ve znamení Lva. Znamení, v němž Jupiter přebývá, nám napovídá, jaké vlastnosti máme rozvíjet. Jupiter v Raku představuje princip ochrany. Projeví se zvýšeným smyslem pro ochranu rodiny, národního dědictví a země. Jupiter ve Lvu by se měl projevit hrdostí na vše, co jsme v minulosti dokázali. Lev je totiž znakem naší státnosti a v tomto znamení setrvá až do srpna 2015.

Po dvanácti letech opět nastane období, ve kterých by se nám mělo dařit. Hvězdy ukazují možnosti, ale na člověku je, jakou si vybere cestu. V tomto období se nám naskýtá možnost jednoduše řečeno vymést ten Augiášův chlév 
a vydat se na cestu odpovídající našim tradicím a historickému významu. Pokud tak neučiníme, pravděpodobně dáme za pravdu zlým jazykům, které tvrdí, že někde na počátku byli ti lvi dva a ten jeden byl příliš podlézavý.

I v tomto roce musíme počítat s nevypočitatelnými změnami počasí. Zejména to budou extrémní teploty v létě 
i v zimě, mimořádně silné srážky sněhové i dešťové, bouřky a silný vítr. S velkou pravděpodobností můžeme očekávat i zvýšenou četnost zemětřesení. Přírodní katastrofy a rozmary počasí většího významu se ve světě objeví kolem lednového, dubnového, květnového, červnového, listopadového a prosincového novoluní.
Od března bude novému astrologickému roku podle Chaldejského systému řazení planet vládnout Saturn, který vystřídá Měsíc. Saturn, bůh času, vládne dlouhověkosti 
a zralému věku, v němž se člověk odpoutaný od vášní zbavuje vnějšího zdání a ukazuje se v celé autenticitě svého bytí. Představuje moudrost, strohost, sebeomezení, trpělivost, přísnost, samotu, střízlivost, odříkání. V negativním smyslu pak žádostivost 
a frustraci.
Nastávající rok může být 
o něco lepší než ten končící. Ale hodně bude záležet na cestě, kterou si vyberete. Přeji hodně zdraví a štěstí. A smiřte se s tím, že ne vždy mládí představuje výkonnost a stáří moudrost.

Autor: Redakce

5.1.2014 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Administrativa - Administrativa Úředník ve skladu 15 000 Kč Úředníci ve skladech Skladník - OTK - administrace. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jedná se o práci ve strojírenské firmě, nákup materiálu, vedení skladové evidence, odepisování materiálu, kontrola dílů.Praxe v oboru strojírenství, výhodou znalost výkresové dokumentace, práce s PC,nástup dle dohody, platové podmínky dle dohody.. Pracoviště: Bizema s.r.o. - mělník, Strážnická, č.p. 1522, 276 01 Mělník 1. Informace: Lucie Švejcarová, +420 315 650 542. Řemeslné práce - Řemeslné práce Svářeč 19 000 Kč Svářeči Svářeči. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Požadujeme: sváření metodou "padaky" , německý jazyk výhodou, svářečský průkaz výhodou., Místo výkonu práce: Strážnická 1522, Mělník, Kontakt: p. Savlyak (PO - PÁ od 9:00 do 17:00 hod.).. Pracoviště: Stavort plus s.r.o. - mělník (strážnická), Strážnická, č.p. 1522, 276 01 Mělník 1. Informace: Oleksiy Savlyak, +420 777 507 720. Doprava a logistika - Doprava a logistika Vedoucí odbytu 18 000 Kč Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: - znalost práce na PC DENT, znalost zdravotnického a zubního materiálu, komunikace s dodavateli, rozvoz a hlídání zásob na provozovně, Nabízíme : stravenky, proplacení nákladů na dopravu, ošatné, bonusy, Kontakt: e-mailem nebo telefonicky. Pracoviště: Fit dental, s.r.o. - mělník, Fibichova, č.p. 267, 276 01 Mělník 1. Informace: Monika Masniková, +420 602 209 989. Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 17 000 Kč Prodavači potravinářského zboží Prodavač/ka maso, uzeniny, lahůdky - MĚLNÍK. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jedná se o řeznictví Procházka (PMU CZ, a. s.), v prostorách Penny Marketu ve městě MĚLNÍK. , , Pracovní náplň , • prodej masa , • příprava a prodej uzenin, lahůdek a pečiva , • manipulace se zbožím , , Požadujeme , • vyučení v oboru (prodavač nebo řezník) výhodou , • chuť do práce , • nezaučené zaučíme , , Nabízíme , • pracovní poměr na dobu neurčitou s pravidelně vyplácenou mzdou , • bonusy za plnění tržeb, zaměstnanecké nákupy, stravenky , • kreativní práci s lidmi s možností postupu , , V případě zájmu se v dopoledních hodinách zastavte přímo na prodejně, nebo svůj životopis zašlete na mzofova@prochazka.cz.. Pracoviště: Pmu cz, a.s., pracoviště mělník, mladoboleslavská ul., Mladoboleslavská, č.p. 3750, 276 01 Mělník 1. Informace: Michaela Zofová, +420 727 901 088.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Shromáždění k výročí 17. listopadu.
9

Jak jsme se změnili 1989–2018

Videosouhrn 16. listopadu 2018

Tisíceré ne Babišovi a jízda nejdelším železničním tunelem: zhlédněte videa dne

Advent v muzeu začal výstavou betlémů

Mělník /FOTOGALERIE/ - V Regionálním muzeu v Mělníku je po šesti letech tradiční vánoční výstava opět věnována betlémům. Velký sál muzea patřil ve čtvrtek 15. listopadu od 17 hodin vernisáži, která výstavu s názvem Půjdem spolu do Betléma zahájila za účasti desítek návštěvníků.

Bleskurychle rozhádaný Krumlov a vtip, který se stal skutečností: videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku ve dnech 14. a 15. listopadu 2018.

Gabriela Havlůjová: U Bajkalu jsem nechala své srdce

Roudnice nad Labem /FOTOGALERIE/ - Pochází z Kladna a nyní vede Spolek pro zachování odkazu českého odboje. Pracuje na kladenském magistrátu a potkáte ji všude tam, kde se píše československá či kladenská spolková i legionářská historie. Většinu dětství strávila u babičky v Jeviněvsi na Mělnicku. Zamilovala se do Bajkalu a jejím snem je si na břehu jezera pořídit malou chatičku.

Ceny hejtmanky mají své první držitele

Střední Čechy – Plastiku v podobě koruny (nazývané Křišťálový květ) z dílny sklářského designéra Petra Larvy z Mníšku pod Brdy mají nově doma osobnosti, jejichž práce si váží vedení kraje a osobně ji oceňuje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT