VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Jaký bude rok 2014 podle astrologa? Záleží na cestě, kterou si vyberete

Mělnicko - Ivan Černovský: Přežili jsme rok 2013. Pokud jste se drželi mé loňské rady: „Nečekejte na lepší roky a užívejte si," dobře jste udělali, protože každá radost vás 
v příštím roce díky intervenci české národní banky přijde dráž. Asi jsme v posledních dvaceti letech nepracovali dostatečně zodpovědně. Vše mohlo dopadnout i hůř.

5.1.2014
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

V září 2013 jsme byli v souvislosti 
s událostmi v Sýrii jen krůček od velmi nepříjemných událostí. Zdravý rozum ale zvítězil a kéž by tomu tak bylo vždy.
Nejvzdálenější a také nejpomalejší planeta Pluto se od roku 2008 pohybuje ve znamení Kozoroha, ve kterém setrvá až do března roku 2023, kdy přejde do znamení Vodnáře. Pluto je ničitel i stvořitel. Jeho vliv není nikdy mírný nebo jemný. Důsledky jeho působení jsou vždy výrazné. Vzhledem k pomalému pohybu Pluta jednotlivými znameními je zřejmé, že jeho vliv se bude prosazovat postupně.

Pluto se znamením Kozoroha pohybuje již pátým rokem, a tak můžeme hodnotit, co se již událo. Byl zahájen rozklad starého přežilého řádu, a tím došlo i k odbourání mnohých životních jistot. Zborcení životních jistot se dotklo především těch, kteří viděli svou životní jistotu v práci, fungujícím státu, finančních institucích a rodině. Vytváření nového lepšího a fungujícího řádu dává naději, ale ne všichni mají stejné šance a prostor pro své nové uplatnění.

Šance na uplatnění mimo jiné klesají přímo úměrně s věkem a vzděláním. Důležitou roli sehrává i ochota přizpůsobit se novým společenským tlakům i ochota dělat věci, se kterými se těžko smiřujeme, protože průchod Pluta tímto znamením může vyvolávat i negativní vlastnosti jako je sobectví, bezohlednost, nepřátelství a mamon.
Rodící se pořádky nemusí být vůbec špatné. Přeměna člověka je složitá a pomalá. Umírání starého a vytváření nového je vždy nelítostným bojem. Hodně lidí vidí ve změnách příležitost, jak získat moc a tím i bohatství. Prohlubování ekonomických potíží bude i nadále vyvolávat mocenské ambice a vyostřené situace, které mohou skončit nejenom diplomatickými, ale i válečnými konflikty. Revoluce budou pokračovat, i když jejich skutečné cíle nemusí být hned zřejmé.

Na osobní úrovni bude pohyb Pluta Kozorohem pomáhat nejsilněji Kozorohům, a to především těm, kteří mají sklon k aktivnímu myšlení 
a jednání. Ve Vodnářích, Blížencích, Lvech a Střelcích bude vyvolávat vnitřní napětí. Budou toužit po uplatnění, ale na druhé straně nebudou chtít přijímat důležitá rozhodnutí. Ryby, Býci, Štíři a Panny dostanou šanci aktivovat své síly a plně využít šance, které se jim naskytnou. Zrozencům ve znamení Berana, Raka a Vah nebude dopřáno sedět v klidu, ale budou nuceni k aktivní účasti na okolním dění.

Neptun se bude pohybovat znamením Ryb. V tomto mystickém znamení setrvá až do roku 2026. Lidem přinese zvýšenou intuici, vnímavost 
a citlivost. Neptun vládne Rybám, a proto v tomto znamení je nejsilnější. Neptun zpochybňuje Saturnův ohraničený pohled na svět. Neptun stejně jako voda podemílá a rozpouští vše, čeho se dotýká, rozmělňuje jakékoli jasné vymezení. Neptun je planeta, která chce dosáhnout jednoty. Neptun přináší schopnost idealismu, schopnost skutečně a vědomě vnímat duchovní rozměr světa. S objevem Neptuna přišly také sny o ideální společnosti a ideálním světě. Sám symbol Ryb, kdy jedna ryba se snaží plavat dopředu a druhá dozadu, napovídá, že nic nebude tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Jednotlivé státy uplatňují tvrdou finanční politiku spojenou s omezováním svobod a sociálních jistot. Přijímaná opatření jsou chaotická, proměnlivá a často úplně zbytečně vyvolávají nejistotu.

Na druhé straně to může být i záměr, protože nejistí lidé jsou tvárnější. Můžeme svobodně snít a dívat se optimisticky do budoucnosti, ale to je tak všechno. Lidé jsou záměrně obklopováni politickými i ekonomickými dezinformacemi na úkor objektivního zpravodajství a kvalitních analýz. Je a bude nám nabízeno mocí nemocnými politiky nepřeberné množství plánů a zaručených možností, jejichž skutečným cílem je zbavit nás svobody i peněz. Na osobní úrovni budeme hledat nové ideály a nový smysl života. Bude se zvyšovat touha po splynutí s přírodou a kosmem, což může vést k touze po netradičním způsobu života. Postupně se může obnovovat struktura občanských společností, založených na shodných zájmech a vzájemné pomoci. Lze očekávat příliv nových myšlenek a idejí, které mohou tvořit základ pro nové uspořádání společnosti. Jejich naplnění však bude záležet na tom, kolik z nás se bude schopno spojit k jejich realizaci. Je třeba také počítat s tím, že Neptun má i své negativní stránky, jako je přetvářka, klam a lež. Vliv Neptunu nejsilněji pocítí Ryby. Budou získávat nové poznatky, měnit své dosavadní názory a hledat nové hodnoty. Ale to vše pouze v případě, že budou schopny přijímat realitu. Zrozenci ve znamení Blíženců, Panny 
a Střelce dostanou možnost aktivně se zapojit do boje s nešvary, ale pouze v případě, že v sobě naleznou dostatek odvahy a ochotu podstoupit riziko. Zrozencům ve znamení Býka, Raka, Štíra a Kozoroha bude Neptun pomáhat dobrými nápady. Jejich intuice jim bude ukazovat správný směr. Nesmí však zapomenout na toleranci a velkorysé kompromisy. Berani, Lvi, Váhy a Vodnáři se budou obtížně vyrovnávat se stavem společnosti. Jejich svědomí by rádo bojovalo za lepší svět, rozum je však bude nabádat k tomu, aby se přizpůsobili.

Planeta Uran se bude pohybovat ve znamení Berana, ve kterém setrvá až do května 2018. Uran je spojen s novým myšlením, vynálezy, objevy a zejména s technologickým pokrokem. Působí zcela nedemokraticky, často dokonce neústupně a svéhlavě. Svou nezávislou cestu si razí tím, že podněcuje k protiakcím a inklinuje k opozici. Uran v Beranu urychlí probíhající změny. Lze očekávat situace, 
v nichž hlavní úlohu bude hrát originalita, nezávislost, rychlost, neústupnost, možná i extrémismus a občanská neposlušnost. Přímost a tvrdost vznikajících nových požadavků upozadí diplomacii, 
a tím se mohou komplikovat vztahy uvnitř států i mezi státy. Ve vyhrocených situacích mohou státy sledovat především vlastní zájmy a chránit své obyvatele a hospodářství. Složitostí doby budou zatížené i osobní vztahy, které zaznamenají nárůst agresivity. Lze očekávat zásadní změny především ve výrobě energie, v dopravě, v informatice a komunikaci. Rozvoj techniky může znevýhodňovat část populace a vést k většímu rozvrstvení společnosti. Každý úspěch nemusí být výsledkem tvořivé práce, ale i zneužitím informací či zaostalosti druhých. Uran podporuje touhu po nezávislosti, kterou si asi každý představuje jinak. Ruku v ruce s nezávislostí a svobodou musí jít odpovědnost.

S Uranem v Beranu se těžko plánuje. Vše má rychlý spád, vše se rychle mění. To vše bude mít vliv na osobní vztahy. Vztahů na zkoušku nebude ubývat, ale naopak přibývat. Možnost změny je tak lákavá.
Na osobní úrovni vliv Uranu nejvíce pocítí Berani. Budou plni energie. Často budou muset přijímat závažná rozhodnutí ve složitých podmínkách. Budou se muset zbavovat starých životních schémat a nastoupit novou cestu seberealizace. I zrozenci ve znamení Býka, Panny, Štíra a Ryb budou postaveni před novou realitu. Když se jim podaří být ve správný čas na správném místě, zcela jistě uplatní svou kreativitu. U Blíženců, Lvů, Střelců a Vodnářů Uran povzbudí jejich intuici a originalitu. Budou-li chtít realizovat nějaké změny, tak se jim to zřejmě povede. Do života Raků, Vah a Kozorohů vnese Uran napětí a neklid. Nebudou mít chuť zapojovat se do skupinových aktivit a jejich komunikace s druhými může být obtížná. Začátek nového roku bude obtížný.

Uran v Beranu, Jupiter v Raku a Pluto v Kozorohu vytvoří T-kvadraturu. Mocenský boj doprovázený střetem ideologií bude vrcholit. Rychle přijímaná opatření budou krátkozraká a zmatečná.

V květnu bude tato planetární konfigurace obohacena o Saturn ve Štíru. Tyto čtyři planety vytvoří útvar, který se nazývá půldrak. Sníží se vliv neústupného a svéhlavého Uranu a bude posílena energie konzervativního Saturnu. Po krátké období, do konce června, než se tato konfigurace rozpadne, se bude dařit lépe. Více bude pochopena realita a potřeby současné doby.

Po celý rok bude pokračovat napěťová vazba Pluta v Kozorohu s Uranem v Beranu. Tato kvadratura se po delší přestávce objevila již v roce 2008 a od této doby silně pociťujeme její vliv. Plutonský princip smrti a obnovy se spojuje s uranským principem náhlých změn. Došlo k radikálním společenským změnám a ztrátě jistot. Budoucnost se stala nejasnou. Nastalo období ztrát, a to nejenom finančních. Nejvýrazněji se tato napěťová vazba projeví uprostřed dubna a prosince. Tato konstelace opět přinese napětí a zkoušky do vztahů nejenom mezi státy, ale i mezi jednotlivci. Jako vždy půjde 
o moc, sféry vlivu a peníze.

V červnu a červenci bude Pluto v Kozorohu přijímat harmonickou vazbu od Saturnu ve Štíru. V tomto období bychom měli mít dostatek sil 
a houževnatosti k dílčí nápravě věcí, ale jenom pokud budeme vědět, čeho chceme v zaměstnání či osobních vztazích dosáhnout.

Téměř do konce května bude Pluto v Kozorohu přijímat neharmonickou vazbu od Jupiteru v Raku. V tomto období narostou naše ambice a touha po seberealizaci. Před důležitými rozhodnutími, které nás zcela jistě neminou, bychom si měli odpovědět na otázku, čeho chceme v životě dosáhnout a co jsme schopni pro to udělat. Nejsilněji vazbu těchto planet pocítíme na přelomu ledna a února a v polovině dubna.

V polovině března pocítíme optimistické spojení Neptunu v Rybách a Jupitera v Raku, které potrvá sice několik málo dní, ale přesto nás může potěšit. Svou budoucnost budeme vidět růžově. Nesmíme však zapomínat, že velká část se odehrává jen v naší fantazii.

Do začátku června bude Uran v Beranu přijímat neharmonickou vazbu od Jupiteru v Raku. V tomto období můžeme mít chuť změnit svůj život, zbavit se nějakého omezení. Často můžeme přehlédnout důležité detaily. Bude dobré udržet si zdravý rozum.

V září a říjnu pocítíme vliv harmonického spojení Uranu v Beranu a Jupiteru ve Lvu. Nečekané náhody nám mohou pomoci vyřešit přetrvávající problémy. Bude to období, ve kterém bychom neměli odpočívat, ale své síly soustředit na využití nabízených šancí.

Od začátku května do poloviny června bude Saturn ve Štíru přijímat harmonický aspekt od Jupiteru v Raku. 
Snadněji než jindy nalezneme rovnováhu mezi svými touhami a schopnostmi. Pokud budeme mít i dostatečně silnou motivaci, výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

V říjnu a listopadu bude Saturn ve Štíru přijímat neharmonický aspekt od Jupiteru ve Lvu. Budeme muset přehodnocovat svůj hodnotový řebříček. Je to čas, kdy můžete získat dostatečnou motivaci k dosažení svých skutečných cílů, pokud se nebudete bát pohlédnout pravdě do očí a oprostit se od postupů a vztahů, které nás brzdí.

Planeta Saturn se téměř po celý rok bude pohybovat ve znamení Vah, v němž má silné postavení. Váhy jsou znamení, které se nejvíce ze všech zaobírá čestností a nestranností. Se Saturnem ve Vahách je spojeno poznání, že lidé musí spolupracovat, aby dosáhli něčeho, co má trvalou hodnotu, aby byl život vůbec možný. A toho se dá dosáhnout pouze tehdy, když bude docíleno určité míry spravedlnosti pro všechny. Spravedlnost předpokládá vzájemné respektování a dodržování pravidel chování a povinností.

Planeta rozvoje, prosperity a svobody, Jupiter, vystřídá dvě znamení. Do poloviny července se bude pohybovat ve znamení Raka a po zbytek roku ve znamení Lva. Znamení, v němž Jupiter přebývá, nám napovídá, jaké vlastnosti máme rozvíjet. Jupiter v Raku představuje princip ochrany. Projeví se zvýšeným smyslem pro ochranu rodiny, národního dědictví a země. Jupiter ve Lvu by se měl projevit hrdostí na vše, co jsme v minulosti dokázali. Lev je totiž znakem naší státnosti a v tomto znamení setrvá až do srpna 2015.

Po dvanácti letech opět nastane období, ve kterých by se nám mělo dařit. Hvězdy ukazují možnosti, ale na člověku je, jakou si vybere cestu. V tomto období se nám naskýtá možnost jednoduše řečeno vymést ten Augiášův chlév 
a vydat se na cestu odpovídající našim tradicím a historickému významu. Pokud tak neučiníme, pravděpodobně dáme za pravdu zlým jazykům, které tvrdí, že někde na počátku byli ti lvi dva a ten jeden byl příliš podlézavý.

I v tomto roce musíme počítat s nevypočitatelnými změnami počasí. Zejména to budou extrémní teploty v létě 
i v zimě, mimořádně silné srážky sněhové i dešťové, bouřky a silný vítr. S velkou pravděpodobností můžeme očekávat i zvýšenou četnost zemětřesení. Přírodní katastrofy a rozmary počasí většího významu se ve světě objeví kolem lednového, dubnového, květnového, červnového, listopadového a prosincového novoluní.
Od března bude novému astrologickému roku podle Chaldejského systému řazení planet vládnout Saturn, který vystřídá Měsíc. Saturn, bůh času, vládne dlouhověkosti 
a zralému věku, v němž se člověk odpoutaný od vášní zbavuje vnějšího zdání a ukazuje se v celé autenticitě svého bytí. Představuje moudrost, strohost, sebeomezení, trpělivost, přísnost, samotu, střízlivost, odříkání. V negativním smyslu pak žádostivost 
a frustraci.
Nastávající rok může být 
o něco lepší než ten končící. Ale hodně bude záležet na cestě, kterou si vyberete. Přeji hodně zdraví a štěstí. A smiřte se s tím, že ne vždy mládí představuje výkonnost a stáří moudrost.

Autor: Redakce

5.1.2014 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Řemeslné práce - Řemeslné práce Truhlář 18 000 Kč Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci Pracovník do dřevovýroby - truhlář. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: - možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou, - práce se dřevem (rozmítání, hoblování, řezání atd.) výroba dřevěných konstrukcí ke stanům, Požadujeme: vyučení v oboru truhlář/dřevař nebo příbuzný obor,fyzická zdatnost, flexibilita, spolehlivost, manuální zručnost, důslednost, praxe výhodou, řidičský průkaz sk.B a VZV výhodou, Nabízíme: dovolená navíc, Kontakt: osobní schůzka po-pá 8:00-15:30 na adrese Korycany 12, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou, telefoniky po-pá 8:00-15:30, životopisy zasílejte e-mailem. Pracoviště: Rents s.r.o. - korycany, 277 45 Úžice u Kralup n.Vltavou. Informace: Ivana Krátká, +420 315 693 058. Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 15 000 Kč Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zedníci-stavaři. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: požadujeme: řidičský průkaz sk.B výhodou, spolehlivost, zodpovědnost, samostatné rozhodování,dobrý zdravotní a fyzický stav, výpis z rejstříku trestů, - možnost ubytování, Místo výkonu práce: Práce 657, 277 11 Neratovice, Kontakt: p. Kopačka telefonicky a osobně 7:00-15:00, osobní schůzka 7:00-15:00. Pracoviště: Cheming s.r.o. - neratovice, Práce, č.p. 657, 277 11 Neratovice. Informace: Jiří Kopačka, +420 604 703 050. Výroba - Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících 17 000 Kč Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor Údržbáři. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: - uajištění provozu, obsluhy a údržby svěřených zařízení, řešení závad a oprav menšího rozsahu, kontrola práce dodavatelů,dohled nad zařízeními ve svěřené oblasti, , - pracovní smlouva na 1 rok s možností prodloužení , Nabízíme: stravování na pracovišti, jazykové kurzy, zaměstnanecké slevy, příspěvek na penzijní pojištění, Kontakt: telefonicky, životopisy zasílejte e-mailem. Pracoviště: Středisko společných činností av čr, v. v. i. - byšice, 277 32 Byšice. Informace: Lenka Mančalová, +420 739 329 865. Zdravotnictví - Zdravotnictví Sanitář, sanitářka, zdravotnický 12 200 Kč Sanitáři Sanitář, sanitářka (NZP) na oddělení NIP, DIOP. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč, mzda max. 18420 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: 10 důvodů, proč pracovat pro nás:, , -náborový příspěvek 7000,-, -velmi dobré mzdové podmínky, -celosvětová asistenční služba pro zaměstnance zdarma - ELA - komplexní anonymní řešení všech problémů v oblasti práva, financí, zdraví a psychologie, -benefit masáže pro zaměstnance, -možnost dalšího vzdělávání a finanční podporou zaměstnavatele, -příspěvek na stravování, -5 týdnů dovolené, -práci na plný nebo zkrácený úvazek ve směnném provozu, -pěkné pracovní prostředí, přátelský kolektiv, -dobrá dostupnost z Prahy (25min), , 5 důvodů, proč zaměstnat právě Vás:, , -sanitářský kurz, -zájem o práci v příjemném prostředí, -pečlivost a preciznost, -empatie ve vztahu k pacientům, -rádi přivítáme i čerstvé absolventy, , Nástup možný ihned nebo dohodou.. Pracoviště: Almeda, a.s., Alšova, č.p. 462, 277 11 Neratovice. Informace: Lenka Kotková, +420 315 637 337,739 603 691.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze.

Na ochranu domů po H-Systemu chce kraj dát 750 tisíc

Ilustrační foto

Vydáváním účtenek se některé kempy nezatěžovaly

Až na vrcholky hor se 165 kily na zádech a neckyáda na suchu: videa víkendu

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku o víkendu 18. až 19. srpna 2018.

VIDEO: Sněhurka usnula v kapli Božího těla u chrámu sv. Barbory

Kutná Hora - Pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků natáčeli filmaři v anglicko-německé koprodukci v kapli Božího těla u chrámu svaté Barbory.

Sirkou si v přírodě neškrtnete. Ani zapalovačem

Střední Čechy – Na omezení a zákazy, jejichž uplatňování je v době suchých veder logické a většinou plyne z aktivního používání zdravého rozumu, nicméně se je vyplatí připomínat, upozorňují středočeští hasiči. Pravidla pro činnost v přírodě se v celém kraji zpřísňují od nedělní šesté hodiny ranní, kdy po krátkodobé pauze opět začne až do odvolání platit výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů.

Kraj poučí radnice o ochraně před útočníkem

Střední Čechy – Sérii školení v rámci informační a vzdělávací kampaně na ochranu takzvaných měkkých cílů chystá kraj na období od září do listopadu. Měkkými cíli se rozumí místa s běžným režimem provozu a bez zvláštní ochrany, kde se shromažďuje větší počet lidí – od nádraží a veřejných budov (včetně škol a úřadů) přes nákupní centra či tržiště až třeba po sportovní nebo větší kulturní akce. „Cílem“ by se mohla vstát v případě útoku – ať už by se na ně zaměřili teroristé, nebo by tam začala řádit vyšinutá osoba s násilnickým chováním. Chyná kampaň má ukázat, jak se podobně vypjatým momentům vyhnout.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT