Jan Hadrbolec

Pětatřicetiletý velitel stanice jednotky mělnických hasičů pracuje jako profesionální hasič dvanáct let. Společně s manželkou a dvěma dětmi žije ve Všetatech. Jeho velkým koníčkem je golf.

Kdybyste měl, syna chtěl byste, aby dělal hasiče? (mikisska)
Mám syna a je u mladých hasičů. Jestli bych chtěl, aby dělal profesionálního hasiče, nevím. Ještě má před sebou hodně let školy, pak uvidíme, co ho bude bavit.

Tuhle jsem viděla hasičské auto, jak jelo přes koleje na červenou. Je to v pořádku? (Verunka)
Na to Vám neumím odpovědět, protože neznám konkrétní situaci. Jiný pohled máte jako osoba na ulici, jiný pohled osoba, která potřebuje naší pomoc. Jede-li hasičské vozidlo k zásahu, potom je to na rozhodnutí řidiče a velitele vozidla. V jiných případech rozhodně ne.

Kolik pracuje na mělnické stanici hasičů a kolik hasičů jezdí obyčejně k zásahům? Je to rozdělený podle závažnosti? (Erik)
Na mělnické stanici v jedné směně slouží 13 hasičů. Počet hasičů k výjezdu je rozdílný, záleží na okolnostech a nahlášení rozsahu. Obecně na požár domu vyjíždí dvě cisterny, případně protiplyn a plošina; k dopravní nehodě vždy rychlý zásahový automobil a cisterna. V ostatních případech skutečně záleží na ohlášení, místních znalostech a "citu".

Četl jsem rozhovor s kriminalistou, že člověk, který se dlouho setkává se smrtí, začne být vůči ní odolnější, už si ji tak nebere. Je to stejné i u hasičů nebo se jim zdávají občas děsivé sny? (Sweenny)
Jak jsem již uvedl, hasič se určitě častějším stykem se smrtí stává odolnější. Je to spíš tak, že si ji hasič nesmí připouštět. Pokud by si ji připouštěl moc, asi by jej to brzy pohltilo. Ale určitě to není tak, že je hasič bez srdce. Ale u zásahu se hasič musí chovat profesionálně a nikoliv emotivně. Máme i vnitřní systém prevence, abychom předešli právě např. děsivým snům. I to se hasič učí, aby dokázal takovéto pocity odbourávat. V případě potřeby máme v kraji vlastního psychologa, tedy psycholožku. Ta pochopitelně nemá na starosti jen hasiče, ale využíváme ji k řadě zásahů, kde potřebují psychologickou pomoc postižené osoby.

Bylo vám někdy opravdu zle při zásahu, kde vyhasl nějaký život? (kudys)
Při zásahu asi nikdy, alespoň si nemůžu vzpomenout. Zní to strojeně, ale u zásahu pracujete jako robot, máte nějaké návyky. Horší je situace po zásahu, kdy se vrátíte na základnu nebo po službě domů. Opravdu těžce jsem nesl dopravní nehodu, kdy mi v rukách zemřel 2,5letý chlapec, to je v mých vzpomínkách uloženo opravdu citelně.

Jaké máte koníčky? Baví vás také něco jiného nebo žijete jen hasičinou? (teta)
Hodně žiji hasičinou, mimo profesionální hasiče jsem také členem dobrovolných hasičů. Ale velkým koníčkem je pro mne golf, ten mne opravdu velmi baví.

Vzpomnete si na nějaký zásah mělnických hasičů, který byl opravdu náročný nebo nebezpečný? A jaký? (Zdenka Čepeláková)
Dá se říci, že téměř každý zásah je náročný a nebezpečný, záleží na okolnostech. Mezi obtížnější zásahy můžu asi vzpomenout řadu zásahů při povodních, požár skladových hal ve Vraňanech, úmyslné vykolejení vlaku u Lužce n.Vlt., úniky nebezpečných látek ve Spolaně nebo požár nebezpečných látek v areálu Kaučuku.

Vyjíždíte radši k požárům anebo k bouračkám? (Michal)
Neumím odpovědět, nikdy nevíte, kdy co přijde.

Prozradíte jakou máte na vaší stanici v Mělníku techniku? (TEO)
Máme tři cisterny, plošinu, žebřík, rychlý zásahový automobil na dopravní nehody, protiplynový automobil a další. Ve vozidlech je řada vybavení pro různé zásahy - požáry, dopravní nehody, spadlé stromy, vybavení pro práce ve výškách a další.

Chodím ještě na základku a chtěl bych se stát jednou profesionálním hasičem. Můžete mi poradit na jakou školu mám po ZŠ jít? (Kuba)
Podmínky pro přijetí k Hasičskému záchrannému sboru jsou dané zákonem a jsou to: - zdravotní způsobilost - každý hasič musí projít náročnou zdravotní prohlídkou a každoročně absolvuje řadu vyšetření - fyzická způsobilost - každý rok se hasiči podrobují testům na fyzičku, které zahrnují běh na 2km za 9:20 nebo plavání na 200m za 4:30, dále silové disciplíny a to minimálně 43 leh-sedů a 39 kliků. Všechny disciplíny jsou obodované a uvedené hodnoty jsou minimální pro splnění disciplíny a představují 80 bodů. Aby hasič splnil fyzické testy, musí dosáhnout alespoň 95 bodů. Tyto limity se týkají výjezdových hasičů, pro příslušníky v kancelářích jsou limity mírnější. - zájemce nesmí mít záznam v rejstříku trestů - zájemce musí mít úplné střední vzdělání (maturita) nebo vyšší. V ČR existuje několik středních škol, které mají obory vztahující se k hasičské profesi. Školy najdeš například v Příbrami, Chomutově, Frýdku-Místku. Tak hodně štěstí při výběru školy.

Jak dlouho už jste hasičem a co vás k této práci přivedlo? (Zuz@nka)
Profesionálním hasičem jsem od roku 1997, dobrovolným hasičem od dětství, od roku 1982. A co mě přivedlo k této profesi? Nejdříve to byl zájmový kroužek, velký koníček a nakonec se z koníčka stalo zaměstnání.

Nedávno jsem viděl neratovické hasiče v tatře,která z dálky prosvítá plánujete v budoucnu nákupy novýh vozů? (Jaroslav)
Něco je v dohledné době v plánu. Nechte to, prosím, pro mne jako malé překvapení. Pokud se vše podaří, měla by se situace vyřešit do konce roku. A když to vyjde, určitě se to v Mělnickém deníku dozvíte.

Zdravim, nemáte problém v zimě, že by vám u zásahů ve velkém mraze zamrzala voda v cisterně nebo tam máte nějakou nemrznoucí přísadu? Díky (Joska S.)
Osobně se mi nestalo, že by nám zamrzla voda v cisterně. Při vleklých mrazech jsme měli několikrát problémy se zamrzáním vody v hadicích a v proudnicích. Máme nějaké návyky, jak toto riziko co nejvíce omezit, například nesmíte vodu zcela uzavřít, musí alespoň částečně stále protékat, apod. Do vody nepoužíváme žádné nemrznoucí příměsi.

Zajímalo by mě, jakou rychlostí můžou jet hasičské cisterny? (Láďa)
Stejně jako každé vozidlo v běžném provozu má dodržovat rychlosti dané zákonem. Při jízdě k zásahu nemá povinnost rychlost jízdy dodržovat a záleží na okolnostech konkrétního provozu.

Jaký byl váš nejhorší zážitek za celou dobu, co děláte hasiče? Šlo vám někdy o život? (Honza W.)
Jak jsem již psal, během své profese jsem zažil řadu nepříjemných situací. O život jde hasiči skoro vždy, když vstupuje při požáru do neznámého prostoru. Zkušenosti a profesionalita hasiče a velitele má toto riziko minimalizovat, ale nikdy nelze vyloučit. A jestli mi šlo někdy o život? Možná při požáru v Sartomeru v Kralupech, tam jsme ještě s několika kolegy měli velké štěstí.

Jste ženatý? (Hanka z Byšic)
Ano, jsem ženatý.

Je nějaké vybavení, které byste doporučil řidičům sebou vozit v autě mimo klasickou povinnou výbavu?? Díky za odpověď. (Woodman)
Určitě bych všem doporučil malý hasicí přístroj. Velmi bych se přimlouval, kdyby hasicí přístroj mohl být součástí povinné výbavy.

Dobrý den, pane Hadrbolec. Mám otázku. Dělal jsem u hasičů přes třicet let. Jak dlouho tuto práci děláte vy a nepřemýšlíte, že byste začal dělat něco jiného? Děkuji za odpověď NovákJaroslav
Dobrý den pane Nováku, já sloužím od roku 1997. Mám tedy ještě co dohánět. V současné době nepřemýšlím, že bych šel dělat něco jiného, ale nikdy neříkám nikdy.

Co jste dělal, než jste se stal hasičem? Jakou školu jste vystudoval? (Jirka Drbohlav)
Studoval jsem Střední průmyslovou školu stavební v Mělníku. Dálkově jsem potom studoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, Fakultu bezpečnostního inženýrství, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.

Jaký byl Váš nejobtížnější zásah? (Mastan)
Neumím odpovědět, možná najdete odpověď na Vaši otázku v mých ostatních odpovědích.

Dobrý den, zasahujete u případů, kde dochází k těžkým zraněním. Musíte umět poskytnout první pomoc? (Josef z Mělníka)
Každý hasič musí mít dobré základy v poskytování první pomoci, ale určitě se nemůžeme rovnat záchranářům ze zdravotnické záchranky. Myslím si, že by bylo potřeba zvýšit kvalifikaci hasičů na poskytování první pomoci, například jako "paramedik". Pro mělnickou stanici bych si představoval tak 2 hasiče na směně. Ano, dovedu poskytnout základní první pomoc zraněné osobě.

Je u vás na stanici také nějaká hasička? Znáte nějakou? Je to pro ženu težké povolání a zvládla by vůbec zásah třeba o požáru? (Kateřina z Nerátek)
U HZS Středočeského kraje žádná žena u "mokrých" hasičů není, v ČR nevím. Není dlouho doba, kdy s námi sloužila kolegyně na výjezdu na stanici v Kralupech n.Vlt., ale již u nás není.

Kolik vám je let a co musí člověk udělat proto aby se stal velitelem hasičlů? (Ruda)
Je mi 35 let. Co musí člověk udělat přesně nevím, asi být ve správný okamžik na správném místě :)

Jste ženatý? Máte nějaké děti a kolik? (Simoonka)
Jsem ženatý a mám dvě děti, kluka a holku.