Ulice U Cukrovaru, kde byl dosud obousměrný provoz, je od začátku tohoto týdne jednosměrná. Řidiči musejí počítat s tím, že už ulicí podél kralupské radnice a hotelu Sport smějí jezdit pouze od železniční trati k sídlišti.

„Ulice U Cukrovaru, kde po jedné straně parkují podélně auta, byla pro obousměrný provoz příliš úzká,“ vysvětlil Stanislav Hejduk z dopravní komise města. Kdyby byl obousměrný provoz zachován, přišla by čtvrť navazující na sídliště Cukrovar o část parkovacích míst.

Mezi panelovými domy a v blízkých ulicích je ale parkovacích stání naopak zoufale málo. Stejně jako na dalších kralupských sídlištích tam stojí večer auta, kde se dá. Řidiči ze sídliště Cukrovar mohou na podzim počítat s alespoň několika novými parkovacími plochami.

„Získáme je snížením počtu kójí na odpadové kontejnery,“ uvedl Hejduk. Kontejnery ze zmizelých kójí se přemístí pod zbývající betonové přístřešky, kde je dost volného prostoru. „Hledáme ve městě plochy pro další parkovací místa tam, kde to neomezí zeleň,“ poznamenal Stanislav Hejduk.

Před třemi týdny přibylo asi dvacet nových parkovacích míst rovněž ve Vrchlického ulici, která navazuje na sídliště Hůrka. Ta se v úseku od Chelčického ulice k Dvořákovu náměstí stala jednosměrkou, aby na pravé straně mohla být místo podélných stání šikmá.