V současné době již byla zadána studie proveditelnosti. Mezi další nutné kroky patří také geodetické zaměření, terénní průzkum a ideový návrh řešení.

„Celý letošní rok probíhají nezbytně nutné přípravy pro zahájení projektu. Jde zejména o biologický průzkum lokality – aby měl tento monitoring vypovídací hodnotu, musí probíhat během celého roku,“ uvedla Adéla Uhrová z neratovického odboru životního prostředí s tím, že už byly provedeny i rozbory vzorků sedimentů. Jejich výsledky ukázaly, že po vytěžení je bude s velkou pravděpodobností možné aplikovat na zemědělský půdní fond. „Záleží, jakým tempem bude projekt postupovat. Studie proveditelnosti by měla být začátkem příštího roku otevřena. Potom bude následovat projektová dokumentace, žádost o dotaci a následně realizace samotné revitalizace,“ doplnila Uhrová.