Socha věnovaná Jana Palachovi je symbolem města už od roku 2009, kdy byla slavnostně odhalena. Památník má svoji historii. Autorem pomníku je maďarský sochař Andás Beck, který žil v té době ve Francii a sochu vytvořil již na konci šedesátých let. Jedná se o stylizovanou siluetu hořící postavy. Socha byla převezena z Francie a v Mělníku slavnostně odhalena 19. ledna 2009 ve výročí úmrtí Jana Palacha.

Středeční vzpomínkové akce se samozřejmě mimo hostů ze Senátu, Středočeského kraje, zastupitelů města, studentů a profesorů gymnázia v Mělníku a v Praze, která nesou jména Jana Palacha, zástupců filosofické fakulty Univerzity Karlovy, kde Jan studoval, zúčastnil i velvyslanec Francie, Maďarska a Polska, které rovněž vzpomíná na své živé pochodně, pokračovatele Jana Palacha. Nechyběli ani Palachovi rodinní příslušníci. Z úst francouzského velvyslance u památníku zaznělo, že na Jana Palacha neustále vzpomíná celá Francie a jeho jméno je vzpomenuto v dílech básníků či spisovatelů.

Vzpomínkového setkání se zúčastnily desítky lidí a letos u pomníku již po jedenácté. Nechyběly ani děti s rodiči, kteří stáli při znění české hymny v pozoru. V proslovech zazněla i otázka, proč si pro protest Jan Palach zvolil tak krutý a bolestivý způsob, jaké sebeupálení jistě je. Těžko si však lze představit jiný výraznější způsob protestu, než je živá pochodeň, která běží přes Václavské náměstí, aby otřásla letargickým národem. A trvalo to dlouhých dvacet let.

Marta Dušková