„V současné době probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a aktualizace záměru projektu. Stavba by měla následovat v letech 2024 až 2028,“ uvedl mluvčí Správy železnic Marek Illiaš, podle kterého jsou celkové náklady odhadovány na 1,1 miliardy korun.

Mluvčí kralupské radnice Aleš Levý se obává, že by přeprava sutin ze stavby tunelu mohla vést přes město, což by zatížilo dopravu.
Marek Illiaš vysvětlil, že materiál z výrubu tunelů bude likvidovat zhotovitel v rámci smlouvy o dílo a nákladů s tím spojených. „S městem jsme v kontaktu a konzultujeme s jeho zástupci přípravu stavby,“ připomněl.

Dopravní koncepce počítá podle mluvčího Správy železnic s výstavbou nových vysokorychlostních tratí (VRT), včetně tratě RS4 Drážďany – Praha. Uvedení nové VRT do provozu lze však očekávat nejdříve v polovině třicátých let. Do té doby, což představuje zhruba příštích patnáct let, budou po současné trati jezdit linky rychlíkového i expresního segmentu. I po zprovoznění RS4 bude na stávající trati dále provozován rychlíkový segment pro obsluhu významných nácestných měst a vesnic, jako jsou Kralupy nad Vltavou, Vraňany nebo Roudnice nad Labem.

„Na základě současného nevyhovujícího stavu projekt řeší kromě rekonstrukce stávajících tunelů a mostů rovněž celkovou rekonstrukci traťových kolejí v daném úseku tratě, včetně úpravy geometrické polohy koleje, vertikální i horizontální, pro zvýšení traťové rychlosti,“ uvedl Illiaš s tím, že dojde ke snížení propadu rychlostí na železniční trati, a tím následně ke zvýšení celkové přepravní kapacity koridoru, která je dnes v tomto úseku nejslabším článkem.

„Z tohoto pohledu se tedy zvýšení rychlosti z původních 80 až 90 kilometrů v hodině na 130 až 150 kilometrů jeví jako velmi významné,“ poznamenal Illiaš a dodal, že cílem stavby je přispět k vytvoření kvalitního systému tuzemské železniční dopravy, který by v návaznosti na už vybudované stavby v Česku a železniční síť sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především silniční dopravy.

Rekonstrukce nelahozeveských tunelů:
- Celkové investiční náklady činí odhadem 1,11 miliardy korun
- Stavět by se mělo v letech 2024 až 2028
- Pomocí svážné štoly vznikne nový jednokolejný tunel
- Stávající dvojkolejné tunely se změní na jednokolejné