Škola se podle ředitelky Dagmar Kuzníkové do projektu Noc s Andersenem zapojila poprvé.

„Nečekali jsme, že se přihlásí osmdesát dětí," vysvětluje ředitelka, podle níž šlo zejména o žáky prvního stupně a šesťáky, ze sedmé a osmé třídy přišla jen dvě děvčata. „S Nocí s Andersenem mám zkušenosti z bývalé školy, kde jsem působila, tam byl ale zájem především mezi staršími dětmi," vypráví Dagmar Kuzníková, která vede kralupskou školu druhý rok.

Noc začala večeří, řízky 
s okurkou a chlebem dětem připravily kuchařky z místní jídelny. V sobotním časném ránu se do školy zase vracely, aby malí nocležníci měli 
i dobrou snídani. „Paní kuchařky nám fandí," chválí ředitelka tým školní jídelny.

Stejně si cení i učitelek, které se dobrovolně ve svém volném čase věnovaly v páteční noci dětem. „Chceme být školou rodinného typu, kde se všichni známe a táhneme za jeden provaz. A dokážeme vytvořit dětem bezpečné prostředí, kam se rády vracejí," říká Dagmar Kuzníková.

Školu navštěvuje přes dvě stě žáků. A v příštím školním roce jich bude ještě více. U zápisu do prvních tříd totiž bylo v Třebízského ulici padesát dětí. Za rok se možná na jaře budou také těšit, že stráví dobrodružnou noc ve škole.

Letošní premiéra Noci 
s Andersenem nabídla žákům bohatý program. Ve školním sále je čekalo dokonce i setkání s Hansem Christianem Andersenem, za kterého se převlékla učitelka Michaela Smolejová. Spisovatel, jehož pohádky mají děti rády, nejdříve mluvil holandsky. Stačilo ale cinknutí kouzelného zvonečku, do kterého se zapojili všichni žáci, a rázem vyprávěl o svém dětství, dospělém životě i knížkách česky.

Následovala beseda s kralupským rodákem Jindřichem Havlíkem, autorem knížky o místních strašidlech, setkání s Miladou Procházkovou, která v hudebně literárním pořadu hrála na violoncello a vyprávěla o knížkách, nebo promítání dokumentu o cestě knížek od autora až k dětem. Děti bavil 
i workshop, na kterém společně pracovaly na katalogu oblíbených knih.

Noc završila stezka odvahy po temné škole a veselá pyžamová party. Dlouho po půlnoci si všichni dali dobrou noc.

Besedy a další aktivity při Noci s Andersenem se odehrávaly ve školním sále s jevištěm a hledištěm, který je výhodou kralupské základní školy v Třebízského ulici.

Na stejném místě se koná každé významné setkání, například vítání školního roku, akademie pro rodiče nebo vyřazení deváťáků i koncerty nebo divadelní představení, se kterými jezdí umělci přímo za žáky. A také prezentace projektových dnů.

Škola má i svou knihovnu, jíž se věnuje češtinářka Pavlína Schmidtová. „Otevřena je jednou v týdnu, děti si ale mohou přijít pro knížky kdykoli," dodává ředitelka Dagmar Kuzníková s tím, že jsou tam 
i knížky ve větších souborech, které půjčují pro své třídy na společné čtení učitelky z prvního stupně.