Ojedinělým projektem centra je od roku 2016 Dětská skupina rolnička, která je malou mateřskou školkou. Cílem školky je umožnit rodičům lépe skloubit pracovní a osobní život a nabízí flexibilní docházku, individuální péči o děti v malém kolektivu.

Helena Frýdlová, předsedkyně spolku, vysvětluje: „Prvotní myšlenka založení centra vznikla v hlavách tří maminek. Založily 10. dubna 2000 Mateřské centrum Kašpárek pro sebe a své děti a provoz zajišťovaly svépomocí“.

Od roku 2007 sídlí Rodinné centrum Kašpárek Na Vyhlídce v historickém jádru města. Centrum se v průběhu let profesionalizovalo a přešlo do fáze zaměstnavatele, i když i nyní je většina služeb založena na dobrovolnosti.

„Od roku 2009-2010 plánujeme koncepčněji a vytváříme plán aktivit na celý rok dopředu. Na některé aktivity získáváme podporu z evropských fondů, na něco přispívá město,“ podotýká Helena Frýdlová.

Vedle již jmenovaných služeb je v centru k dispozici knihovna, půjčovna monitoru dechu, probíhají zde předporodní kurzy, cvičení pro těhotné a po porodu. Na některých projektech spolupracují s Rodinným centrem Chloumek. Spolupráce umožňuje zachovat cenu přednášek či kurzů, aby mohla být přístupná všem. Centrum pořádá i pro svůj personál kurzy vzdělávání.

Vzhledem k aktivitám, kdy je zapotřebí zajistit hlídání dětí, či při pořádání příměstských táborů, je další vzdělání potřebné.

„Chceme být dobrým zaměstnavatelem. Nemůžeme práci adekvátně ocenit vzhledem k nedostatku finančních prostředků, takže se snažíme udělat něco navíc. Navíc to beru jako velkou zodpovědnost a chci vědět, že spolupracovníci jsou proškoleni a připraveni,“ upřesňuje předsedkyně spolku.

Centrum se stále rozrůstá a již není možné provoz zajistit svépomocí.

„Většinu věcí děláme zcela zdarma bez odměn, jako například Masopust, Mikuláš, Vánoce na zahradě, která nám taky patří a je otevřena veřejnosti, a jsme vděční za každou pomoc, kterou nám například nabídnou maminky. Na všechno nám finanční prostředky nestačí. Aktivity nám narůstají podle zájmu návštěvníků a jsme nezisková organizace,“ říká Helena Frýdlová. „Pro nás i drobná občasná pomoc je důležitá“.

Do nabídky centra patří i příměstské tábory. Zpočátku se jednalo jen o dva turnusy. Letos jsou čtyři tábory, dva zaměřené na in line bruslení a dva výletové tábory. O tábory je velký zájem a ve výletových turnusech je jen pár volných míst. 

Marta Dušková