Škola Jindřicha Matiegky se otřásá v základech. Na pondělním zasedání radní města Mělníka vynesli tolik očekávaný verdikt: pro závažné nedostatky při vedení školy stávajícího ředitele sesadili.

„Hlavním důvodem byla fakta uvedená v protokolu České školní inspekce a zjištěná kritická a závažná rizika v oblasti personálního řízení školy, nepřípustná rizika v oblasti plnění učebních plánů a nepříznivý stav ve vnitřních podmínkách školy,“ vyjádřil se k důvodům odvolání ředitele mělnický starosta Miroslav Neumann.

Výsledky šetření inspekce tak jednoznačně vyvrátily tvrzení ředitele, když na konci školního roku hovořil o šikaně ze strany učitelů a o politických snahách o jeho odvolání.

Ještě v pátek Miroslav Jiřička svá pochybení při vedení školy popíral a ubezpečoval rodiče i učitele, že inspekce našla pouze nepatrné chyby: „Jsem velmi rád, že Česká školní inspekce nepotvrdila v práci vedení školy žádná významná porušení právních předpisů. Drobné nedostatky uvedené v protokolu o kontrole byly odstraněny ještě v průběhu inspekce. Myslím, že není vhodné věci zbytečně dramatizovat,“ napsal ve svém vyjádření ke konečným výsledkům inspekce Miroslav Jiřička. K pondělnímu rozhodnutí radních se ale včera vyjádřit odmítl.

Miroslav JiřičkaParadoxně nejvíce na celou tíživou situaci ve škole doplatili učitelé, kteří se kvůli stále zhoršující se situaci ve škole rozhodli před prázdninami dobrovolně opustit svá místa. Právě tímto aktem rozhýbali celý sled šetření a kontrol, když do školy na konci školního roku radnice pozvala jak Českou školní inspekci, tak Oblastní inspektorát práce.

Mirsolav Jiřička„Odvolání ředitele pociťuji jako určitou satisfakci. Konečně se ukázalo, že naše připomínky k vedení školy nebyly smyšlené ani lživé, ale měly své závažné opodstatnění. Ředitel ublížil mnoha lidem a konec školního roku nebyl pro mnohé z nás jednoduchý. Opustili jsme sice své kolegyně i děti, na které jsme už byli zvyklí, ale zase jsme naším odchodem poukázali na vážné nedostatky ve fungování této školy,“ řekla dnes už bývalá učitelka školy Monika Štajncová.

Na svízelnou situaci ve škole Jinřicha Matiegky upozornil Mělnický deník poprvé v polovině června. Tehdy odcházelo ze školy 17 učitelů. Podle zprávy České školní inspekce, která byla vyhotovena koncem srpna, ale nakonec opustilo své zaměstnání 19 kantorů.

Podle prohlášení starosty Miroslava Neumanna bude vedením školy pověřena dosavadní zástupkyně ředitele Bedřiška Frundlová. „Úvazky jsou zajištěny a školní rok bude ve škole normálně zahájen,“ uvedl starosta a ujistil, že se situací bude město, které je zřizovatelem školy, intenzivně zabývat tak, aby se chod školy co nejdříve stabilizoval.

Pozor, pozor, hlášení místního rozhlasu: Varování pro rodiče!

„Jako ředitel školy důrazně varuji rodiče žáků i veřejnost před poplašnými zprávami, které o naší škole velmi neseriózním způsobem šíří redaktorka Mělnického deníku Gabriela Benešová. Její informace jsou často jednostranné, tendenční, nepřesné, zkreslující nebo výslovně lživé.“
Toť část dopisu, který je zveřejněn na stránkách mělnické základní školy Jindřicha Matiegky.
Té školy, kterou týdny otřásala kauza ředitele školy, proti kterému se postavila část učitelů.
Situace je vyřešena. Inspekční zpráva ukázala, že „buřičští učitelé“ měli asi pravdu. Ředitel Miroslav Jiřička byl odvolán.
Mělnický deník o kauze průběžně informoval ze všech medií nejobšírněji. Čtenářům se vyplatilo kupovat si právě Mělnický deník, který nejednostranně, netendenčně, přesně, nezkresleně a pravdivě informoval v nejširší formě.
Autorkou všech článků byla zmíněná redaktorka Gabriela Benešová.
Mnoho nocí nespala, když si lámala hlavu, jaký titulek zvolit, jak napsat úvod článku, jak samotný text, jak popisku pod fotografii. Stokrát jsem jí říkal, aby vystupovala tvrději, rázněji. A ona stokrát opakovala, že vše musí stokrát rozmyslet, aby nikomu neublížila.
Podařilo se jí to.
Vlastně ne docela. Ublížila.
Pochopil jsem, že ublíženě se cítí osoba, kterou radní města na základě ne příliš lichotivé zprávy odvolali z funkce ředitele školy.
V dopise zní například, že: „ paní Benešová lže, jako když Mělnický deník tiskne“. Nebo: „žasnu nad tím, že je tak snadné provádět to veřejně a tak nečestným způsobem“. A dokonce: „Mělnický deník s každou bublinou od paní Benešové nabývá podoby bulváru.“
Musím se těm výrazům usmát. Vážně. Usmát.
I když…
I když on ten dopis až tak úsměvný není. On je totiž hodně moc urážlivý a zlý.
Víte, kdo ho psal?…

Jiří Macek, šéfredaktor