V souvislosti s tímto výročím vyhlásilo vedení města výtvarnou soutěž o nejlepší zhotovení sochy sv. Ludmily. „Socha by měla být umístěna v prostoru mezi Kostelem sv. Petra a Pavla a zámkem. Chceme, aby to byl kultivovaný výsledek, který bude splňovat určitá kritéria. Proto jsme tedy vypsali soutěž, a to pod záštitou České komory architektů,“ uvedl mělnický místostarosta Petr Volf.

Potencionální uchazeči mohou posílat své umělecké návrhy do 1. dubna. Ty pak bude následně posuzovat porota. „Budou v ní zástupci samosprávy, církve, vybraní umělci a odborníci z památkové péče. Veškerou invenci však samozřejmě necháváme na autorech,“ doplnil místostarosta.

Realizace projektu by měla vyjít zhruba na 1 milion korun bez DPH.