Právě obchvat je patrně nejčastěji skloňované slovo na mělnické radnici. Co ta si s řešením dopravy už užila! A pořád nikde nic! Jak to tedy vlastně je? Stručně řečeno lze vše shrnout do následujících vět. Doprava v Mělníku je šílená! Kamiony, nákladní auta i osobáky projíždějí v klidu přes město. Dusí se navzájem, ale hlavně dusí obyvatele, kteří tu žijí. Nasnadě je jediné řešení. To řešení se jmenuje OBCHVAT. V tuhle chvíli na mysl vyvstane silnice, která vede kdesi za humny.

Ale snad se blýská na lepší časy. Zanedlouho však už pravděpodobně dojde k vylepšení dopravní situace ve městě. Obchvat už je schválený a město nyní čeká jen na to, kdy stát začně se stavbou nové komunikace pod pracovním názvem obchvat, ale v hlavách mělnických obyvatel zaklíněnou jako průtah. Trasa totiž povede plynule z Pražské ulice směrem od Prahy podél současné Cukrovarské. Zatím není stoprocentně jisté, zda silnice povede v její současné stopě, či přes bývalý řepný plac mělnického cukrovaru.

Trasa vede dál za městskou částí Blata a stáčí se pod Neuberk. Skončí pak napojením na stávající silnici I/9 na Českou Lípu v místech, kde končí silniční nadjezd nad Pšovkou.

Kudy ochvat povede? To byla nejčastěji pokládaná otázka minulých dvou let. Nekonečné dohady nejen mezi městem a obyvateli, ale hlavně mezi lidmi z různých lokalit navzájem, nakonec vyústily v odsouhlasení původně navržené trasy s tím rozdílem, že silnice možná povede právě přes bývalý řepný plac.

 

Den s deníkem, který se uskuteční dnes v historickém centru Mělníka, nabídne jedinečnou možnost dozvědět se podstatné detaily o chystané výstavbě mělnického obchvatu – průtahu!