Jde o dvojici souběžných potrubí pod řekou Labe, klíčových pro vedení vody z prameniště Mělnická Vrutice na pravém břehu do oblasti spotřeby na břehu levém. Havarijní stav, v němž se toto zařízení ocitlo, kdy jedno z ramen zůstalo vyřazeno z provozu a druhé bylo na hranici životnosti, tak znamenal hrozbu pro dodávky vody pro Kladno, Kralupy nad Vltavou, Neratovice, část regionu Prahy-východ i pro Slaný.

Dva tunely pro vodu pod Labem

Přímo o „rekonstrukci“ se vlastně mluvit nedá. V blízkosti dosluhující shybky, nacházející se v rýhách na dně řeky, bylo vybudováno zcela nové potrubí, umístěné do tunelů vyražených pod korytem. Razicí štít pracující metodou mikrotuneláže musel propojit jámy o hloubce 11 metrů. Samotné tunely zhruba o průměru metr a čtvrt, které se nacházejí dva metry pode dnem, měří každý sto metrů. Zkušební provoz prvního ze dvou ramen zahájily Vodárny Kladno–Mělník (VKM) již loni v srpnu. Voda proudí litinovým potrubím, které je uloženo do ochranných trubek ocelových – a celek ještě zpevňuje speciální minerální hmota.

Oprava potrubí u vodovodu na Mělnicku, který zásobuje i Kladensko a část Prahy.
Pitná voda pro Mělnicko už proudí novým potrubím

Celkové náklady se vyšplhaly na bezmála 119 milionů korun, přičemž od státu získala společnost VKM dotaci 81 milionů. Nyní by deseti miliony měl přispět i kraj – alespoň středočeští radní navrhují zastupitelům přijmout právě takové rozhodnutí. Je to nejvyšší částka, jejíž poskytnutí umožňují nově schválená pravidla týkající se opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji. Ta stanovilo usnesení radních ze začátku ledna, připomněla Jana Skopalíková (Piráti), která má v radě kraje na starost oblast životního prostředí a zemědělství. „Stanovilo, že kraj bude projekty na konkrétní opatření ke zmírnění dopadů sucha spolufinancovat deseti procenty, maximálně však částkou do 10 milionů korun,“ konstatovala Skopalíková.

Společnost VKM provozuje ještě dvě další velké shybky neboli snížené části potrubí sloužící pro převedení vody mezi břehy vodního toku. Jejich stav je dobrý, obavy nevzbuzuje. Jsou také na Mělnicku: u Všetat na dně Labe a nedaleko Chvatěrub na dně Vltavy.

Spolehlivě čerpat po další desetiletí

Velkou akcí vodáren na Mělnicku je také rekonstrukce čerpací stanice Mělnická Vrutice, jednoho z klíčových objektů sítě VKM. Vybudována byla před půlstoletím – a prochází proměnami, aby spolehlivě sloužila po další desetiletí; v hospodárnějším automatickém režimu bez obsluhy. Rekonstrukce začala první etapou v květnu roku 2019, druhá etapa běží od loňského května.

Výstavba vodovodu, ilustrační foto.
Na posílení vodovodů v regionech slibuje kraj připlatit

Rozdělení prací na etapy je mimo jiné opatřením k tomu, aby nebyly omezeny dodávky vody – v tomto případě dokonce pro 250 tisíc odběratelů. V obou etapách jde o obměnu části čerpací techniky, trubních systémů i rozvodů elektřiny včetně transformátoru; nyní navíc s výměnou výtlačného potrubí do vodojemu Hostín.

Hotovo by mělo být letos ve druhém čtvrtletí. Cena prací je stanovena na 54 milionů bez DPH.