Po dvouletém snažení o zpestření sportovní nabídky ve městě ovšem zastupitelstvo řeklo ne. Mobilní kluziště na náměstí nepodpořilo. Přitom, vzhledem k vytíženosti místního zimního stadionu, zbývají pro veřejné bruslení sotva dvě hodiny v týdnu, a to je na dvaceti tisícové město skutečně málo.

„Dvě hodiny za týden jsou pro zájem veřejnosti nedostatečné. To kluziště na náměstí by bylo vyhrazeno především pro veřejnost, ale samozřejmě i pro školy a zdejší sportovní oddíly. Každý by mohl mít svůj vymezený čas,“ řekl Volf.

Podle jeho slov bylo vše už dojednáno. Stačilo jen schválení účetního převodu, protože peníze na kluziště byly v rozpočtu připravené. „Bohužel se tato myšlenka neshledala s pochopením zastupitelů,“ vysvětlil s tím, že vedení radnice si pohrávalo i s myšlenkou, že by se mobilní kluziště koupilo do majetku města. Firma, která kluziště pronajímá, by potom cenu nájmu odečetla od pořizovací ceny. „Pořízení by přišlo na necelých pět milionů korun.“

V zastupitelstvu ovšem zazněly názory, že jsou to zbytečně vyhozené peníze. Tomu však oponuje sám starosta Ctirad Mikeš. „Není lepší investice, než do samotného občana města. Je potřeba mu poskytnout i kulturní a sportovní vyžití,“ hájil starosta svůj zájem s tím, že by se peníze nebraly z rozpočtové rezervy a nijak by to výši rozpočtu neovlivnilo. „Peníze na mobilní kluziště byly předem alokovány.“

Přínos by plynul i pro obchodníky v historickém centru města, kteří by toho mohli využít. Podle odhadů místostarosty by tak na náměstí mohlo přijít až 1300 lidí za jediný týden, což je téměř dvojnásobek současného stavu. Mělník má totiž provozní centrum města především dole v Bezručově ulici, kde se nachází všechna velká obchodní centra. A o víkendech a svátcích je historická část města, která je na kopci, spíše liduprázdná.

Plocha by se dala totiž v létě využít jako multifunkční hřiště pro míčové sporty. Navíc jeho mobilita by umožnila přesouvání hřiště do lokalit města, kam by bylo zrovna potřeba. „Věřím, že obyvatelé Mělníka by to ocenili,“ svěřil se místostarosta Volf.

Oba místostarostové ani starosta se ovšem tohoto záměru ještě nevzdávají a hodlají bojovat. „Pokud se skutečně nijak nedohodneme, chtěli bychom ty peníze převést na projekt slunečních lázní, o kterých se už také dlouho diskutuje,“ uvedl druhý místostarosta Petr Volf. 

Výhody mobilního kluziště
- 2 miliony korun by stál pronájem na 3 měsíce
- 5 milionů korun by stálo zakoupení mobilního kluziště, což je jednorázová investice
- Bruslení pro veřejnost, kterého je v současné době na zimním stadionu nedostatek
- Letní využití jako multifunkční hřiště pro míčové sporty
- Možnost přesouvání sportoviště do různých koutů města