Sobotní volby musely být vypsané opět kvůli nedostatečnému počtu zastupitelů. Odstoupili tři zastupitelé i jejich náhradníci. Mezi odstoupivšími zástupci obce byla i starostka Iveta Fišerová (Nezávislí).

Poslední mimořádné volby se přitom konaly v květnu letošního roku. Jak potvrdila starostka Iveta Fišerová, skončilo to patovou situací. „Část zvolených zastupitelů včetně mě osobně odmítla spolupracovat se zbývající reprezentací obce. A to z přesně specifikovaných důvodů, kterými je naprosto odlišný přístup k rozvoji obce. Společné prohlášení tak podepsalo šestnáct občanů ze dvou kandidátek Nezávislých a Za lepší život a vyšší počet zastupitelů ve Klích,“ vysvětlila Fišerová s tím, že počet zastupitel tak klesl pod zákonnou hranici pěti členů.

Pokud taková situace nastane, musí být vypsány nové volby do zastupitelstva a až do konání dalších voleb obec vede starosta a místostarosta. „Zároveň tu máme ovšem čtyřčlenné zastupitelstvo ve složení Jana Palanská, Hana Slámová, Alice Semiánová a Pavel Michalíček. Tomuto zastupitelstvu zákon o obcích umožňuje i přes to zasedat a přijímat omezený okruh usnesení a to zejména pravidla rozpočtového provizoria a rozpočtová opatření,“ říká starostka.

Situace, která nastala je velmi nestandardní. Zákon o obcích na ni spíše nepamatuje. Podle Fišerové v celém vývoji situace sehrálo zajímavou roli také Ministerstvo vnitra. „To sice bylo schopno vydat ke stávající situaci řadu stanovisek. Ovšem také velmi nekonkrétních, opatrných, ale co je důležité: právně nezávazných,“ tvrdí starostka s tím, že vývoj v obci za posledních pět měsíců nabral zajímavých obrátek.

V září loňského roku na svou funkci rezignovali čtyři ze sedmi zastupitelů, dva z kandidátky Nezávislých, Pavla Joachimsthálová a Petr Rynda, na konci září složili mandát i Pavel Michalíček a Hana Slámová z kandidátky Tradice venkova.

Svou funkci odmítli i náhradníci. V čele obce tak zůstali pouze starostka Iveta Fišerová, místostarosta Martin Kurc, oba z kandidátky Nezávislých, a Jiří Král (Za lepší život ve Klích). Tři z původních zastupitelů uvedli jako důvod své rezignace nesouhlas se způsobem vedení obce.

Petr Rynda zdůvodnil svou rezignaci v oficiálním prohlášení: „Zpočátku jsem byl přesvědčený, že se připojuji k týmu nadšených lidí, kteří chtějí pro naši obec něco udělat. Bohužel jsem postupem času dospěl k opačnému názoru.“

Petr Rynda také jako jeden z hlavních důvodů své rezignace uvedl, že se mu nelíbí, jak obec zachází s financemi.

Podobné stanovisko zaujal i lídr kandidátky hnutí Tradice venkova Pavel Michalíček. Ve svém prohlášení, které si připravil na poslední zasedání zastupitelstva před květnovými volbami, uvedl, že nepodporuje mnohá rozhodnutí a projekty vedení obce. „Především nesouhlasím se způsobem hospodaření. Práce v tomto zastupitelstvu je pro mě zklamáním. Vršení chyb a neprůkazného financování nabírá na rychlosti. Do poslední chvíle jsem se snažil ovlivnit správný směr a minimalizovat případné škody, ale při současném složení zastupitelstva to není možné,“ vysvětlil.

Hana Slámová pak ke své rezignaci řekla, že o tomto kroku uvažovala už před rokem. „Konečné rozhodnutí padlo v souvislosti s úpravami místního hřbitova, které považuji za zbytečné a neuctivé,“ připomněla.

Starostka Iveta Fišerová s uvedenými důvody nesouhlasila. „Obec hospodaří s přebytkem, přestože předčasně splatila třímilionový úvěr a investovala mimo jiné osm milionů korun do nákupu pozemků na občanskou vybavenost. Neexistuje žádná investice, kterou by zastupitelstvo neschválilo. Na účtech obce je přes čtyřiadvacet milionů korun,“ uvedla po první krizi v zastupitelstvu.

V květnu letošního roku se konaly nové volby, ze kterých se do obecního zastupitelstva dostali už jen dva z původních čtyř zástupců Nezávislých. Iveta Fišerová a Milan Kurc, kteří obec do voleb vedli. Po dvou postech získali kandidáti za hnutí Pro rozvoj obce Kly, dva za Tradice venkova a jeden kandidát zastupující Za lepší život ve Klích. Nově vzešlé seskupení zastupitelů přineslo jasný signál, že Nezávislí v čele se starostkou nemají šanci už chod obce ovlivňovat. Proto Iveta Fišerová, Milan Kurc a jejich kolega Ladislav Schamberger (Za lepší život ve Klích) ani nesložili slib zastupitele a už na ustavujícím zasedání zastupitelů odstoupili.

V zastupitelstvu tak zůstala dvojice Slámová a Michalíček (Tradice venkova), kteří původně své posty složili na zářijovém zastupitelstvu, ale do květnových voleb šli znovu, a dvojice Alice Semiánová a Jana Palanská (Pro rozvoj obce Kly).