Jak potvrdila starostka Iveta Fišerová (Nezávislí), listopadové volby musí být vypsané opět kvůli nedostatečnému počtu zastupitelů. „Odstoupili tři zastupitelé i jejich náhradníci. Situace se opakuje,“ uvedla. Už ale nezmínila, že mezi těmi, kdo opustili zastupitelské křeslo, je tentokrát ona sama. Více k situaci nesdělila, je prý na dovolené.

Situace v obci se vyhrotila poprvé už vloni.

V září na svou funkci rezignovali čtyři ze sedmi zastupitelů, dva z kandidátky Nezávislých, Pavla Joachimsthálová a Petr Rynda, na zastupitelstvu 29. září složili mandát i Pavel Macháček a Hana Slámová z kandidátky Tradice venkova.

Svou funkci odmítli i náhradníci. V čele obce tak zůstali pouze starostka Iveta Fišerová, místostarosta Martin Kurc, oba z kandidátky Nezávislých, a Jiří Král (Za lepší život ve Klích). Tři z původních zastupitelů uvedli jako důvod své rezignace nesouhlas se způsobem vedení obce.

Petr Rynda zdůvodnil svou rezignaci v oficiálním prohlášení: „Zpočátku jsem byl přesvědčený, že se připojuji k týmu nadšených lidí, kteří chtějí pro naši obec něco udělat. Bohužel jsem postupem času dospěl k opačnému názoru.“

Ilustrační foto
Mělnické cestovky potvrzují zájem o EgyptPetr Rynda také jako jeden z hlavních důvodů své rezignace uvedl, že se mu nelíbí, jak obec zachází s financemi.

Podobné stanovisko zaujal i lídr kandidátky hnutí Tradice venkova Pavel Michalíček. Ve svém prohlášení, které si připravil na poslední zasedání zastupitelstva před květnovými volbami, uvedl, že nepodporuje mnohá rozhodnutí a projekty vedení obce. „Především nesouhlasím se způsobem hospodaření. Práce v tomto zastupitelstvu je pro mě zklamáním. Vršení chyb a neprůkazného financování nabírá na rychlosti. Do poslední chvíle jsem se snažil ovlivnit správný směr a minimalizovat případné škody, ale při současném složení zastupitelstva to není možné,“ vysvětlil.

Hana Slámová pak ke své rezignaci řekla, že o tomto kroku uvažovala už před rokem. „Konečné rozhodnutí padlo v souvislosti s úpravami místního hřbitova, které považuji za zbytečné a neuctivé,“ připomněla.

Starostka Iveta Fišerová s uvedenými důvody nesouhlasila. „Obec hospodaří s přebytkem, přestože předčasně splatila třímilionový úvěr a investovala mimo jiné osm milionů korun do nákupu pozemků na občanskou vybavenost. Neexistuje žádná investice, kterou by zastupitelstvo neschválilo. Na účtech obce je přes čtyřiadvacet milionů korun,“ uvedla po první krizi v zastupitelstvu.

Ilustrační foto.
Nálezkyně mobilu může skončit ve vězení

V květnu se konaly nové volby, ze kterých se do obecního zastupitelstva dostali už jen dva z původních čtyř zástupců Nezávislých. Iveta Fišerová a Milan Kurc, kteří obec do voleb vedli. Po dvou postech získali kandidáti za hnutí Pro rozvoj obce Kly, dva za Tradice venkova a jeden kandidát zastupující Za lepší život ve Klích. Nově vzešlé seskupení zastupitelů přineslo jasný signál, že Nezávislí v čele se starostkou nemají šanci už chod obce ovlivňovat. Proto Iveta Fišerová, Milan Kurc a jejich kolega Ladislav Schamberger (Za lepší život ve Klích) ani nesložili slib zastupitele a už na ustavujícím zasedání zastupitelů odstoupili.

V zastupitelstvu tak zůstala dvojice Slámová a Michalíček (Tradice venkova), kteří původně své posty složili na zářijovém zastupitelstvu, ale do květnových voleb šli znovu, a dvojice Alice Semiánová a Jana Palanská (Pro rozvoj obce Kly). Tato čtveřice na posledním zastupitelstvu 30. června odsouhlasila nové kompetence ve vedení obce. Dosavadní starostka Fišerová tak už nemůže uzavírat jakékoliv smluvní vztahy v rámci samostatné působnosti bez souhlasu zastupitelů. Navíc už nemůže ani zastupovat obec ve věcech ekonomických a personálních. Ivana Fišerová nechala celou situaci v obci prověřit Ministerstvem vnitra, které potvrdilo, že i když počet členů v zastupitelstvu klesl pod pět, měli jeho zbylí čtyři členové pravomoci tyto změny udělat.

Do listopadových voleb tak prakticky vedení obce převzali Pavel Michalíček a Alice Semiánová, přestože Iveta Fišerová zůstala starostkou.

Bývalý prasečák Hájek je často využíván vášnivými hráči airsoftu. Sdružují se pod názvem VIPER Milovice.
V bývalém prasečáku se střílí, je tu airsoft