Obsah knihy vychází z příspěvků, jež zazněly na mezinárodní konferenci pořádanou Státním okresním archivem Mělník ve spolupráci s městem Mělník. Ta se konala na jaře loňského roku. Kniha seznamuje čtenáře s košíkářským řemeslem a s ním spojenou proutěnou kulturou, a to z různých úhlů pohledů, v různých historických časech a také v různých oblastech českých a slovenských zemí. Košíkářské řemeslo totiž patří mezi nejstarší na světě a zejména v Mělníku má bohatou a dlouholetou tradici.

Publikace zachycuje historický vývoj košíkářství v kontextu obecných, hospodářských, politických a kulturních dějin. Slavnostní uvedení knihy proběhne v úterý 10. prosince od 17 hodin v obřadní síni mělnické radnice. Na místě bude pro zájemce k zakoupení.