Dílnička navíc podporuje projekt Celé Česko čte dětem a využívá knižního fondu dětského oddělení. Hlavní myšlenkou programu je nejen vtažení dětí do kouzel a tajemství příběhů, ale i tvoření a rozvíjení vlastní kreativity. Pravidelný program tu probíhá každý týden až do konce školního roku. 

Program
Pondělí 10 – 12 – Hravé dopoledne s knížkami, povídáním a malováním pro nejmenší děti a jejich rodiče
Pondělí 16.15 – 18 – Trénování paměti s certifikovanou lektorkou.
Úterý 9.45 – 10.45 – Angličtina pro seniory
Úterý 11 – 12 – Angličtina pro seniory začátečníky
Středa 13 – 16.30 – Výtvarná dílna pro děti
Čtvrtek – Počítač kamarád i pro seniory, individuální konzultace