V rámci Společného regionálního operačního programu byl realizován projekt „Internetizace Kokořínska“, na základě kterého byla vybudována bezdrátová internetová síť a od ledna t.r. bylo otevřeno celkem 18 veřejně přístupných internetových míst v těchto obcích mikroregionu: Hostín, Chorušice, Velký Újezd, Lhotka, Kanina, Kokořín, Kadlín, Mšeno, Nebužely, Řepín, Stránka, Střemy a Vysoká. Otevírací doba jednotlivých veřejně přístupných internetových míst je zveřejněna na informačních tabulích obecních či městských úřadů a také na webových stránkách jednotlivých obcí.

Celkové náklady projektu činily Kč 2. 730 000,-. Tento projekt byl financován za spoluúčasti Evropské unie ve výši 75% celkových nákladů, státního rozpočtu ČR ve výši 10% celkových nákladů a finanční spolúčasti 12 obcí Sdružení obcí Kokořínska ve výši 15% celkových nákladů realizovaného projektu.