Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

O tom, že máme otevřená srdce i štědré ruce, svědčí výnos letošní sbírky, jež byla vůbec rekordní v celé historii jejího konání. Dosáhl 100 422 897 Kč (z toho 1 220 085 Kč tvořil výnos dárcovských SMS zaslaných během Tříkrálového koncertu).

Stranou nezůstává ani neratovická Farní charita, která do ní přispěla slušnou částkou – 108 689 korunami. Jen ve městě bylo shromážděno 17 302 korun. „Farní charita Neratovice je od roku 2001 každoročně zapojena do tohoto celorepublikového projektu. Naši koledníci se sbírky zúčastní ve dnech od 3. ledna do 10. ledna 2018. Sbírka je určena, stejně jako v jiných lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Děkujeme všem, kdo vlídně přijme koledníky a přispěje do jejich pokladniček. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu,“ uvádí se v prohlášení FCH Neratovice. 

Akce Česko zpívá koledy
Koledy spojí na 600 míst
Ilustrační foto
Za měsíc zahájí v Mělníku provoz zubní pohotovost