Příčinou požáru byly saze, které se vzňaly. V jednom z rodinných domů dokonce od rozžhaveného komínu chytil na půdě hořlavý materiál, umístěný necelý metr od kouřovodu. Hasiči tak museli zachraňovat celou střechu.

Podle vyšetřovatele příčin požárů Michala Kuzmeniuka za celou topnou sezonu vzplane na Mělnicku většinou až deset komínů. „Nejčastější příčinou jsou saze, které se vznítí, protože lidé zapomínají čistit komíny, nebo topí, čím nemají,“ vysvětlil Kuz­ meniuk.

Nejlepší prevencí před požáry jsou podle Kuzmeniuka pravidelné kontroly a čištění komínů a kouřovodů. „Revize spalinových cest jsou povinné už skoro třicet let,“ poznamenal Kuzmeniuk a připomněl, že od ledna příštího roku platí nové nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

V novém nařízení je přesně stanoveno, kolikrát do roka musí nechat zkontrolovat komíny majitel kotle na tuhá, kapalná i plynná paliva nebo kdo je oprávněn provádět kontrolu, čištění a revizi spalinové cesty.

Na čištění a kontrolu komínu stačí zavolat kominíka. Při změně druhu paliva nebo po výměně starého kotle za nový už je nutné povolat revizního technika.

Jedním z proškolených tech­ niků je Karel Dryák z Velkého Borku. Teď na podzim má ale plné ruce práce s kontrolou a čištěním komínů. „Revize jednoho bytového domu zabere celý den,“ řekl Dryák a dodal, že během jednoho dne stihne zkontrolovat i čtyři rodinné domy.

Lhůty kontrol a čištění komínů (platné od ledna 2011)

u spotřebičů paliv do 50 kW  pevné palivo  kapalné palivo  plynné palivo
čištění spalinové cesty        3x       3x        1x
kontrola spalinové cesty       1x       1x         1x
výběr tuhých znečišťujících částí 1x          1x           1x

u spotřebičů paliv nad 50 kW  pevné palivo  kapalné palivo  plynné palivo
kontrola a čištění spalinové cesty 2x            1x               1x
výběr tuhých znečišťujících částí  2x        1x    1x
čištění spotřebiče paliv        2x       nejméně podle návodu výrobce