Jediná obecní kořenová čistírna na Mělnicku, která je už pět let v provozu ve Stránce, může nově čistit i kaly přivezené přímo z odpadních jímek. Donedávna přitom bylo podle starosty obce Štefana Dvoršíka do kořenové čistírny možné vypouštět pouze vodu vyčištěnou domovními čistírnami.

„Vzhledem k tomu, že se do kořenovky vyvážela pouze voda z domovních čistíren, byla jen velmi málo využívána, v sezoně si totiž lidé vyčištěnou vodu rozstřikovali po pozemcích. Velká část domácností a chalupáři ovšem ani domovní čistírny nemají," uvedl starosta a vysvětlil, že to byl také důvod, proč obec požádala mělnický vodoprávní úřad o povolení doplnit kořenovou čistírnu o odkalovací zařízení, které by umožnilo vyvážet přímo obsah jímek a septiků, čímž by se zvýšilo i využití ekologické čistírny odpadních vod.
A to se také podařilo. Po souhlasu úředníků odboru životního prostředí začala obec s budováním potřebného doplňku.

„Stavba odkalovacího zařízení trvala měsíc a půl a stála tři sta šedesát tisíc korun," připomněl starosta Dvorščík, který je odborně proškolený a zodpovědný za chod kořenovky.

Odkalovací zařízení je podle starosty složené z jedné napouštěcí nádrže, na kterou navazuje druhá nádrž se dvěma komorami.

Zvládne kaly z jímky

„V první se kaly usadí a ze druhé se rovnou do kořenovky vytlačí pouze voda, kterou kořeny rostlin dočistí. Usazeninu budeme podle provozního řádu nejméně jednou za rok vyvážet na kompost," popsal Štefan Dvorščík.

Jímky chce obec svým obyvatelům vyvážet za mírný poplatek vlastním traktorem, až z výroby dostane sedmikubíkový fekální vůz. Službu nabídla také sousednímu Kadlínu, který je rovněž bez kanalizační sítě.

O potřebě odkanalizování obce začali stránečtí zastupitelé jednat už před devíti lety. Vybudovat kanalizaci pro Stránku a pod ni spadající Tajnou a Ostrý za zhruba šedesát milionů korun bylo pro vesnici nereálné, a to i za předpokladu získání dotace.

„Dohodli jsme se, že budeme situaci řešit domovními čistírnami, které by ovšem vodoprávní úřad povolil jen za předpokladu, že budou vyčištěné vody odváženy na kořenovou čistírnu na dočištění. V zimě se totiž vyčištěná voda z čistíren nemůže rozstřikovat po pozemku a například bytovky i některé domy by ani tuto možnost neměly," připomněl starosta.

Stránka proto v roce 2007 začala podnikat kroky vedoucí k realizaci kořenové čistírny, která byla na pozemku mezi Stránkou a Ledci dokončena o tři roky později.

Tisíce rostlin

Obecní kořenovka se skládá ze dvou izolovaných nádrží o celkové rozloze 1500 metrů čtverečních, kde roste na osm tisíc rostlin chrastice, kosatce a rákosu. Vyčištěná voda pak přetéká do třetí vsakovací nádrže. A nově jsou před kaskádovitou čistírnou umístěny ještě odkalovací nádrže vhodné pro kaly z jímek.

Obecní kořenová čistírna, která je nenáročná na provoz a údržbu, Stránku vyšla na zhruba dva a půl milionu korun. V České republice jsou kořenové čistírny využívány spíš u rodinných domů, obecních čistíren je pouze několik desítek, na Mělnicku je přitom jen jediná – ve Stránce.