Slavnostního večera, který moderovala editorka knihy Nikola Michňová, se zúčastnili autoři knihy, ředitel Státního oblastního archivu v Praze Daniel Doležal, ředitel Státního okresního archivu Mělník Dalibor Státník a další hosté. Úvodního slova večera se ujal starosta Mělníka Ctirad Mikeš. Krásnou kulturní vložku zajistila hudební produkce komorního souboru Dřeva z místní základní umělecké školy.

Nově uvedená kniha je společným dílem a výsledkem mezioborového setkání českých a slovenských historiků, archivářů, etnologů a dalších odborníků různých vědních oborů, ale i zkušených praktiků, řemeslníků. Vychází z příspěvků, které zazněly na jaře 2018 na mezinárodní konferenci Proutěná kultura v kontextu času a prostoru pořádané Státním okresním archivem Mělník ve spolupráci s městem Mělník. Tato kolektivní monografie představuje košíkářství, které patří k nejstarším řemeslům na světě, z různých úhlů pohledu, v různých historických obdobích a v různých oblastech českých a slovenských zemí od nejstarší doby až po současnost.

Knihu do výsledné podoby editovali Nikola Michňová a Tomáš Bárta Pražák. Zvláštní název knihy je mottem jednoho z prvorepublikových mělnických košíkářů, a tak nezbývá než vybídnout: „Učiňte zkoušku a jistě zůstanete stálým odběratelem.“

Marta Dušková