Gotická věž kostela sv. Petra a Pavla, o níž pochází první zmínka už z jedenáctého století, je architektonickou dominantou Mělníka. Už několik let prochází kostel rekonstrukcí. A v roce 2024 jej čeká další etapa.

„Projekt navazuje na předchozí opravy,“ připomněl Lukáš Tomko z Římskokatolické církve - proboštství Mělník, že v letech 2018 až 2020 proběhla obnova interiéru kostela, nové jsou omítky, střecha i varhany, v roce 2022 pak byla obnovena střecha románské věže.

„Plánujeme opravy vnějších omítek kostela a dalších prvků fasády včetně kamenného zdiva a restaurování maleb v presbytáři," potvrdil další plány Tomko.

Práce budou zahájeny na začátku roku 2024 a potrvají čtyři roky. Náklady mají dosáhnout jednašedesáti milionů korun. Přispěje na ně ministerstvo kultury, Středočeský kraj i město Mělník.

Fotogalerie: Neobyčejný příběh zvonů chrámu sv. Petra a Pavla na Mělníku

„Z rozpočtu města půjdou na opravy dva miliony korun, které se rozdělí do tří let. V roce 2024 uvolníme půl milionu, v dalších dvou letech pak po 750 tisících," řekl Deníku starosta města Tomáš Martinec (ODS).

Chrám sv. Petra a Pavla v Mělníku

Na objektu chrámu svatých Petra a Pavla lze nalézt románský, gotický, renesanční, barokní i historizující sloh. Původní kostel byl románský a pocházel pravděpodobně z konce 10. století. Ve 14. století došlo k první gotické přestavbě. Následující století přineslo další gotickou úpravu chrámového trojlodí a především stavbu věže, vysoké 65 metrů.
Mobiliář kostela je barokní, dominuje mu hlavní oltář s obrazem od Karla Škréty a sochami světců – svatého Václava, svaté Ludmily, svaté Rozálie a svatého Floriana. V jižní lodi se nachází oltář Snímání kříže od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa z roku 1724, v severní lodi oltář svaté Ludmily učící vnuka Václava z roku 1679.
Ve zvonici věže se nacházejí tři zvony. Největší z nich, zasvěcený svatým apoštolům Petru a Pavlu, má hmotnost 3100 kilogramů.
Samostatným vchodem je možné sestoupit do krypty kostela, v níž se nachází veřejnosti přístupná kostnice založená v 16. století. Při pohledu na ostatky více než 10 tisíc osob většina lidí silně pocítí pomíjivost lidského života.

Zdroj: www.melnik.cz