Kostelecké školce nestačila kapacita v původním sídle už před dvěma lety. Děti proto musela odmítat. Původním záměrem bylo řešení přístavbou dalšího patra. Tento nápad ale podle tehdejšího vysvětlení starosty zhatila nevole majitelů okolních nemovitostí.

Po čase se našlo řešení v prostorách po knihovně, která se přestěhovala na náměstí. Po roce rekonstrukčních prací tam vzniklo odloučené pracoviště mateřské školy se třídou pro pětadvacet dětí. „Kapacita školky se od září navýšila na 133 dětí,“ potvrdil Chalupa a připomněl, že na většinu nákladů přes čtyři a tři čtvrtě milionu korun přispěla městu dotace.

Ilustrační foto.
Do školek zatím nenastoupilo jen pár dětí

Na Mělnicku jsou ale stále školky, které kvůli nedostatku míst musí další zájemce odmítat. Patří mezi ně například hořínská mateřská škola s kapacitou šestatřicet dětí, která je podle ředitelky Jaroslavy Haklové beznadějně plná. „Rádi bychom přijímali další děti, ale nemůžeme,“ říká.

Plno má podle ředitelky Vladimíry Hořejší i školka v mělnických Mlazicích, kterou navštěvuje 104 dětí.

V Neratovicích jsou na tom podobně jako v Kostelci nad Labem, přestože tam nové třídy ve školkách nepřibyly. „Kapacita v letošním roce stačí, nepřijali jsme pouze pět dětí, které dosáhnou věku tří let až v příštím kalendářním roce,“ potvrdila starostka města Lenka Mrzílková.

Pro předškoláky je školka povinná
Situaci od tohoto školního roku přiostřily změny v povinné předškolní docházce. Ta ukládá rodičům povinnost vodit své děti rok před nástupem do základní školy do školy mateřské. V případě, že tak neučiní, hrozí jim podle zákona pokuta až do výše pět tisíc korun. Tuto povinnost však mohou rodiče naplnit i domácím vzděláváním. Zatím o tuto verzi přípravy dětí na základní školní docházku zájem moc není. Například v Neratovicích se doma vzdělává pouze jedno dítě. „Umístili jsme všechny děti s povinnou předškolní docházkou, pouze rodiče jednoho z nich požádali o domácí vzdělávání,“ potvrdila starostka Mrzílková. Pokud se rodiče rozhodnout dítě vzdělávat doma, musí o tom včas informovat ředitele mateřské školy, do které dítě spadá podle místa trvalého pobytu. Tento krok mohou učinit i v průběhu školního roku. Školka pak ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané schopnosti a dovednosti v doporučených oblastech.

Mělnická parkoviště bývají plně vytížená
Město koupilo parkoviště s parkem Na Svini

JAROSLAV SVOBODA