„Tato skutečnost pobídla k myšlence na celkové řešení prostoru a k založení parku v takové podobě, která bude účelná, přehledná a příjemná pro obyvatele města,“ vysvětlila referentka správy městské zeleně a ochrany ovzduší Jana Vaculová.

První fází revitalizace bude pokácení 17 dřevin, a to do konce letošního roku. Poté by měla nastat druhá fáze, která zahrnuje stavební úpravy parkové plochy.

„Stavební práce by měly začít na jaře příštího roku. Odstraněny budou původní asfaltové cesty, betonové obrubníky uvnitř i po obvodu parku, stávající lavičky, odpadkové koše a také původní stožáry veřejného osvětlení,“ doplnila Jana Vaculová.

Projekt zahrnuje také vytyčení nové cestní sítě s mlatovým povrchem, která již nebude kopírovat původní trasy, ale přizpůsobí se aktuálním požadavkům obyvatel. Nová cestní síť by měla sloužit jako spojovací trasa mezi Neratovicemi a Mlékojedy. Během podzimu roku 2020 pak dojde k vegetačním úpravám celé plochy.

„Bude vysazeno jedenáct kusů vzrostlých dřezovců trojtrnných, jako doprovodná alej nové cesty a čtyři kusy vzrostlých javorů babyka, které doplní řadu stromů po obvodu parku,“ dodala Vaculová.

V rámci projektu dojde rovněž k odclonění trafostanice habrovým živým plotem, k instalaci nového mobiliáře a také nového osvětlení.