Součástí projektu jsou také nové strojovny technologie. „Na základě tohoto rozhodnutí bylo zadáno vypracování projektové dokumentace, kterou městu zpracovatelská firma předala na jaře roku 2018. Od této chvíle se muselo stihnout mnoho administrativních úkonů, zajistit financování a vybrat dodavatele stavby, aby bylo možno sezonu roku 2019 zahájit v novém. Zároveň bylo potřeba ukončit nájemní vztah se současným provozovatelem a zajistit provoz v přilehlé restauraci. Vzhledem k výši realizované investice, chce mít vedení města možnost lepší kontroly nad provozováním a údržbou areálu, proto byla rozšířena smlouva se společností Plavecký bazén,“ řekl neratovický místostarosta Marek Lenc.

Práce byly zahájeny vloni na podzim. Původní harmonogram realizace předpokládal dokončení díla do května letošního roku, v době výstavby se však objevilo v samotném areálu několik nedostatků, které bylo třeba odstranit. „Jednalo se především o nekvalitní podloží u stavby technologické části bazénu a závady na odpadním potrubí procházejícím v blízkosti stavby a odvádějícím znečištěnou vodu z filtrů bazénu. Naštěstí nám byl nakloněn mírný průběh zimy, kdy dodavatel mohl pokračovat ve stavbě s prakticky minimálním přerušením,“ vysvětlil místostarosta.

Bazén, zhotovený z nerezového plechu, je rozdělený na dvě části – plaveckou a rekreační s atrakcemi. Pro kondiční plavání jsou vyhrazeny tři pětadvacetimetrové dráhy. Kdo chodí do bazénu spíše relaxovat, bude moci využít lavičky a lehátka s perličkou a masážními tryskami. K dispozici jsou také dvě skluzavky, basketbalový koš, šplhací sítě s nášlapnými lekníny, houpací záliv, vodní clony a vodotrysky. Hloubka vody v bazénu bude od 1,1 do 1,6 metru. Celkové náklady na rekonstrukci dle uzavřené smlouvy a jejích dodatků činí 45,5 milionu korun.

„Vzhledem k očekávanému zájmu město zainvestovalo do automatického zavlažování odpočinkové plochy u neplaveckého bazénu, aby bylo možno udržet zelené plochy v odpovídajícím stavu i během nejteplejších dní. Pro letošek se asi nepodaří dostatečně upravit plochy, které byly dotčeny stavbou, a kde s největší pravděpodobností nestačí vzejít plnohodnotný trávník. Na příští sezónu je však v plánu, že i tato plocha bude mít systém automatické závlahy. Z tohoto důvodu byly už provedené přípravné práce, umožňující jeho bezproblémové napojení v budoucnu,“ doplnil Marek Lenc.